Selamat berkunjung ke blog Kembara Bahasa. Bahan dalam blog ini boleh dimanfaatkan asal sahaja dinyatakan sebagai sumber rujukan atau petikan. Bagaimanapun Kembara Bahasa tidak bertanggungjawab atas apa-apa jua implikasi undang-undang dan yang lain daripada penggunaan bahan dalam blog ini.~Kembara Bahasa~

Pendukung Melayu Mahawangsa berteraskan risalah Ilahi
Thursday, December 30, 2010

Soal Jawab Bahasa (11): Perihal Makna "Adab"


Perihal Makna "Adab"

Salam Prof, saya masih samar dalam memahami hubungan adab dengan pemilihan pemimipin. Tidak dapat saya membuat perkaitan antara runtuhnya adab dan mengenal/mengakui pemimpin yang benar.

~MRA~


MRA: "Adab" yang difahami umum amat terbatas maknanya, iaitu hanya dikaitkan dengan sopan santun dalam perkataan dan tingkah laku, dan kurang dikaitkan dengan 'adab akliah/pemikiran' menurut yang digariskan oleh agama Islam.

"Adab" berkaitan rapat dengan ilmu. Hanya orang yang berilmu sahaja yang dapat mengenal adab (termasuk berlaku adil, iaitu meletakkan sesuatu/seseorang pada tempatnya).

Apabila adab (termasuk mengenal/mengakui pemimpin yang benar daripada yang palsu) tidak ada pada seseorang, maka berlakulah pemilihan,pelantikan atau pengundian yang salah.

Kesilapan memilih, melantik atau mengundi pemimpin itu menjadi punca kebejatan yang berlaku dalam segala bidang - ekonomi, sosial, pendidikan, politik, undang-undang dan yang lain.

Kupasan lanjut dan rinci dapat dibaca dalam buku Prof. Syed Muhammad Naquib Al-Attas, "Risalah untuk Kaum Muslimin", terbitan ISTAC, 2001, terutama perenggan 58 dan 66.


[Gambar: Prof. Al-Attas memberikan tazkirah kepada murid-muridnya di rumah beliau, pada sekitar tahun 1975.]

No comments:

Post a Comment