Selamat berkunjung ke blog Kembara Bahasa. Bahan dalam blog ini boleh dimanfaatkan asal sahaja dinyatakan sebagai sumber rujukan atau petikan. Bagaimanapun Kembara Bahasa tidak bertanggungjawab atas apa-apa jua implikasi undang-undang dan yang lain daripada penggunaan bahan dalam blog ini.~Kembara Bahasa~

Pendukung Melayu Mahawangsa berteraskan risalah Ilahi
Tuesday, November 6, 2012

"Ketetapan berikut" atau "ketetapan yang berikut"?

Soalan:

Antara "ketetapan berikut" dengan "ketetapan yang berikut", yang manakah yang betul?

Penjelasan:

Kedua-dua frasa itu betul menurut binaan masing-masing. Frasa "ketetapan berikut" betul dalam binaan kata nama yang diikuti oleh kata kerja sebagai penerang, iaitu kata nama "ketetapan" diikuti oleh kata kerja "berikut", sama halnya dengan "Orang mengantuk" dalam peribahasa "Orang mengantuk disorongkan bantal". Contoh lain ialah frasa "perkara tersebut".

Binaan "ketetapan yang berikut" pula betul dalam binaan kata nama yang diikuti oleh frasa nama yang berpangkal "yang". Dalam bahasa Melayu ada frasa nama yang terbentuk dengan penggunaan kata "yang" sebagai pembenda, iaitu bagi kata yang terdiri daripada kata kerja atau adjektif. Frasa "yang berikut" ialah frasa nama yang menjadi penerang kata nama "ketetapan".

Namun bagi frasa "...seperti yang berikut" tidak boleh dinyatakan sebagai "seperti berikut" kerana kata sendi "seperti" perlu diikuti oleh frasa nama ("yang berikut").

Kembara Bahasa
7 November 2012

No comments:

Post a Comment