Selamat berkunjung ke blog Kembara Bahasa. Bahan dalam blog ini boleh dimanfaatkan asal sahaja dinyatakan sebagai sumber rujukan atau petikan. Bagaimanapun Kembara Bahasa tidak bertanggungjawab atas apa-apa jua implikasi undang-undang dan yang lain daripada penggunaan bahan dalam blog ini.~Kembara Bahasa~

Pendukung Melayu Mahawangsa berteraskan risalah Ilahi
Monday, January 23, 2012

Hakikat Bahasa (1): Pengurniaan bahasa kepada Nabi Adam


Sebermula bahasa itu sebagai kurniaan Allah kepada Nabi Adam a.s. untuknya mengenal segala ciptaan Allah - "Allah mengajar Adam nama sekalian kejadian. " (Al-Baqarah, 2: 31). Isyarat yang dapat diambil daripada ayat itu ialah bahawa bahasa merupakan wasilah penting untuk pemerolehan dan pengembangan ilmu. Pengetahuan tentang nama sekalian citptaan Allah di alam ini bukan sekadar penguasaan nama atau istilah, bahkan meliputi tabii atau sifat, mutu dan kegunaan segala yang diwakili oleh nama itu.

Kembara Bahasa
24 Januari 2012/30 Safar 1433

No comments:

Post a Comment