Selamat berkunjung ke blog Kembara Bahasa. Bahan dalam blog ini boleh dimanfaatkan asal sahaja dinyatakan sebagai sumber rujukan atau petikan. Bagaimanapun Kembara Bahasa tidak bertanggungjawab atas apa-apa jua implikasi undang-undang dan yang lain daripada penggunaan bahan dalam blog ini.~Kembara Bahasa~

Pendukung Melayu Mahawangsa berteraskan risalah Ilahi
Friday, July 5, 2013

Keruntuhan keluarga besar


Kembara Bahasa Melayu Mahawangsa
7 minit yang lalu berhampiran Kuala Lumpur

Melayang kenangan ke alam kanak-kanak dan remaja di kampung dahulu. Keluarga besar menjadi pengikat silaturrahim. Hubungan dengan embah (datuk), nenek, buyut (moyang), wak, paman, lek (semua bermakna pakcik tetapi dengan ciri khusus daripada segi kekerabatan), bibik (ibu saudara, bukan pembantu rumah seperti fahaman umum kini), kakang, mas, mbakyu. Kini keluarga besar tidak menjadi penanda kekerabatan yang utuh seperti pada zaman dahulu.

Kembara Bahasa
6 Juai 2013

No comments:

Post a Comment