Selamat berkunjung ke blog Kembara Bahasa. Bahan dalam blog ini boleh dimanfaatkan asal sahaja dinyatakan sebagai sumber rujukan atau petikan. Bagaimanapun Kembara Bahasa tidak bertanggungjawab atas apa-apa jua implikasi undang-undang dan yang lain daripada penggunaan bahan dalam blog ini.~Kembara Bahasa~

Pendukung Melayu Mahawangsa berteraskan risalah Ilahi
Friday, April 30, 2010

Ceritera Bahasa (3): Siapa yang 'memanfaatkan' dan apa yang 'bermanfaat'?

Dalam wacana seperti berita, rencana dan ucapan, sering digunakan orang kata memanfaatkan yang tidak betul maknanya. Sudah menjadi kebiasaan kebanyakan orang menyatakan ayat seperti "Projek itu akan memanfaatkan rakyat terbanyak."

Bukankah ayat itu bermakna bahawa projek itu yang memanfaatkan atau menggunakan rakyat terbanyak? Ternyata bahawa rakyat terbanyak tidak mendapat apa-apa, sebaliknya dimanfaatkan, entah untuk apa. Kita dapat melihat makna yang betul daripada ayat seperti "Kita perlu memanfaatkan ilmu yang diperoleh." Ayat ini munasabah maknanya kerana kita memanfaatkan atau menggunakan ilmu yang diperoleh. Bayangkan makna yang sama sekali tidak munasabah dan songsang apabila ayat itu diubah menjadi "Ilmu yang diperoleh memanfaatkan kita." Tampaknya ilmu yang sepatutnya dimanfaatkan oleh manusia sebaliknya memanfaatkan manusia pula!

Penyelesaian masalah di atas itu tidaklah sukar kerana dalam bahasa Melayu ada kata bermanfaat yang maknanya ialah 'ada manfaatnya' atau 'ada gunanya'. Maka, ayat contoh yang saya sebut mula-mula tadi itu sepatutnya berbunyi "Projek itu akan bermanfaat kepada rakyat terbanyak." Maknanya ialah bahawa rakyat terbanyak akan mendapat manfaat daripada projek itu, bukan sebaliknya, iaitu rakyat terbanyak pula yang dimanfaatkan atau digunakan!

Beberapa contoh lagi ayat yang salah maknanya kerana kesalahan memanfaatkan kata memanfaatkan adalah seperti yang berikut:

1. Bantuan yang diberikan dalam bentuk subsidi baja telah memanfaatkan pekebun kecil di seluruh negara.

(Sepatutnya: Bantuan yang diberikan dalam bentuk subsidi baja telah bermanfaat kepada pekebun kecil di seluruh negara atau Bantuan yang diberikan dalam bentuk subsidi baja telah mendatangkan manfaat kepada pekebun kecil di seluruh negara.)

2. Pembangunan dalam bidang nuklear belum tentu memanfaatkan seluruh manusia di dunia.
(Sepatutnya: Pembangunan dalam bidang nuklear belum tentu bermanfaat kepada seluruh manusia di dunia atau Pembangunan dalam bidang nuklear belum tentu mendatangkan manfaat kepada seluruh manusia di dunia.)

Jelas bahawa penggunaan kata memanfaatkan dalam konteks ayat-ayat yang saya jadikan contoh itu disebabkan oleh terjemahan langsung daripada kata benefit dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Inggeris, kata tersebut memang menimbulkan makna 'mendatangkan manfaat' seperti "The project will benefit the people". Namun, dalam bahasa Melayu bentuk yang tepat untuk menimbulkan makna tersebut ialah bermanfaat. Kita tidak sewajarnya berfikir dalam bahasa lain untuk mengungkapkan makna yang tepat dalam bahasa sendiri, apatah lagi beranalogi kepada sistem bahasa asing yang kebetulan berbeda daripada sistem bahasa kita.

No comments:

Post a Comment