Selamat berkunjung ke blog Kembara Bahasa. Bahan dalam blog ini boleh dimanfaatkan asal sahaja dinyatakan sebagai sumber rujukan atau petikan. Bagaimanapun Kembara Bahasa tidak bertanggungjawab atas apa-apa jua implikasi undang-undang dan yang lain daripada penggunaan bahan dalam blog ini.~Kembara Bahasa~

Pendukung Melayu Mahawangsa berteraskan risalah Ilahi
Monday, September 27, 2010

Soal Jawab Bahasa (8): Binaan Ayat yang Gramatis

Binaan ayat yang gramatis


Salam. Saya minta bantuan Prof untuk menganalisis ayat yang berikut, iaitu:

1. "Apa lagi yang anda berikan kepadanya?" Soalan saya, adakah ayat ini gramatis Dan apakah penjelasannya?
Dihantar melalui Facebook Mudah Alih

2. "Saya belikan apa yang dia mahu." Adakah ayat tersebut baku? Dan apakah huraiannya?
Dihantar melalui Facebook Mudah Alih

- Jamal Iskandar bin Ismail


Kembara Bahasa pada 28hb September pukul 12.30 ptg

1. Apa(kah) lagi yang anda berikan kepadanya?"

Ayat di atas gramatis, iaitu ayat yang binaannya merupakan ayat tanya songsang (predikat di hadapan dan subjek di belakang). Frasa "yang anda berikan kepadanya" ialah subjek dan "apakah lagi" ialah predikatnya. Binaan biasanya (subjek di hadapan dan predikat di belakang) ialah "Yang anda berikan kepadanya apa lagi?" (Biasanya dalam bahasa lisan).

2. "Saya belikan apa yang dia mahu".

Ayat di atas tidak gramatis dan lebih merupakan ayat dalam bahasa lisan tidak rasmi dan juga terjemahan langsung daripada struktur ayat Inggeris " I bought him whatever he wanted." Struktur ayat yang sepatutnya perlu dalam bentuk pasif diri ketiga (dalam konstituen subjek), iaitu "Saya belikan apa-apa sahaja yang dipintanya/dimintanya/dikehendakinya".

"Apa-apa sahaja yang dipintanya/dimintanya/dikehendakinya" merupakan subjek dan "saya belikan" ialah predikat. Ayat "Saya belikan apa-apa sahaja yang dipintanya" itu merupakan ayat berita songsang (predikat di hadapan dan subjek di belakang). Binaan biasanya ialah "Apa-apa sahaja yang dipintanya saya berlikan".

Bentuk "apa yang dia mahu" tidak gramatis kerana 'dia' ialah pelaku diri ketiga dan bentuk pasifnya perlu ditandai oleh awalan 'di'.

1 comment:

  1. Salam, Prof,
    Penjelasan yang sangat berfuna. Terima kasih dan salam penghargaan.

    ReplyDelete