Selamat berkunjung ke blog Kembara Bahasa. Bahan dalam blog ini boleh dimanfaatkan asal sahaja dinyatakan sebagai sumber rujukan atau petikan. Bagaimanapun Kembara Bahasa tidak bertanggungjawab atas apa-apa jua implikasi undang-undang dan yang lain daripada penggunaan bahan dalam blog ini.~Kembara Bahasa~

Pendukung Melayu Mahawangsa berteraskan risalah Ilahi
Saturday, November 6, 2010

Mengenang Jasa Bakti Allahyarham Pak Asraf


Mengenang Jasa Bakti Allahyarham Pak Asraf

Tanggal 6 November 1999, iaitu 11 tahun lalu, bahasa dan persuratan Melayu kehilangan seorang tokoh yang hingga akhir hayatnya tidak berhenti-henti memperjuangkan martabat bahasa Melayu, baik dalam aspek tarafnya mahupun mutunya. Asraf atau nama penuhnya Mohd. Asraf bin Haji Wahab dijemput kembali oleh Allah pada waktu Zuhur pada tarikh berkenaan, beberapa hari sesudah tiba di tanah air dari tanah suci Makkah kerana mengerjakan ibadah umrah. Sebagai mengenang jasa baktinya kepada perkembangan bahasa dan persuratan Melayu sejak tahun 1950-an hingga akhir hayatnya, saya siarkan Ucap Jasa Penganugerahan Tokoh Pejuang Bahasa kepada Asraf yang saya sampaikan dalam Majlis Anugerah Tokoh Pejuang Bahasa Persatuan Linguistik Malaysia pada 26 Ogos 1997, bersempena dengan Mesyuarat Agung Tahunan Ke-20 PLM. Al-Fatihah.


Asraf Tokoh Pejuang Bahasa Sepanjang Hayat


Nama Asraf dapat dikatakan bersinonim dengan perkembangan bahasa Melayu dalam era baharu. Asraf atau nama penuhnya Mohd. Asraf bin Haji Wahab telah mengabdikan dirinya kepada dunia persuratan Melayu kira-kira setengah abad, bermula dengan kerjayanya sebagai pemberita pada penghujung tahun 1949, kemudian sebagai subeditor dan seterusnya sebagai anggota redaksi di Utusan Melayu, ketua editor dan pengurus di Oxford University Press (1957 – 1970), pengurus redaksi dan kemudian pengarah eksekutif di McGraw Hill Far Eastern Publishers (1973 – 1977).

Barangkali tidak ada sesiapa pun yang percaya bahawa Asraf pada mulanya bukan orang yang cinta akan bahasa Melayu, bukan kerana is berketurunan Jawa, tetapi kerana ia tidak dapat melihat keindahan bahasa Melayu yang digunakan pada waktu itu. Tambahan pula, pendidikan yang diperolehnya melalui bahasa Inggeris menyebabkan Asraf tidak memandang tinggi akan bahasa Melayu, malah dilihatnya bahasa tersebut tidak lebih sebagai bahasa untuk komunikasi sehari-hari saja, seolah-olah bahasa Melayu tidak bersistem sama sekali. Kejelasan sistem bahasa Inggeris yang dikuasainya dengan baik, sehingga ia cukup mahir membuat analisis klausa (clause analysis) di hadapan kelas, kadang-kadang kerana menggantikan gurunya yang kehilangan suara, menyebabkan Asraf begitu kagum akan kehebatan bahasa Inggeris sebagai bahasa untuk pengungkapan pikiran.

Syukurlah, Allah kemudian membuka pintu hati Asraf kepada bahasa Melayu apabila ia terdedah kepada buku-buku roman atau novel dan buku-buku umum dari Indonesia. Ia seolah-olah menemukan satu bentuk bahasa Melayu yang baru, bahasa yang hidup dan memancarkan sistem yang teratur serta indah pula. Maka bertaubatlah Asraf atas ‘dosa’nya yang memandang rendah akan bahasa Melayu sebelum itu dalam perbandingannya dengan bahasa Inggeris. Mudah-mudahan akan bertaubat juga sekian banyak orang lain yang sehingga kini masih memandang rendah akan bahasanya sendiri dan memandang tinggi pula akan bahasa lain, lebih daripada kadar yang wajar.

Demikianlah, apabila telah dapat melihat potensi bahasa Melayu sebagai bahasa pemikiran dan pengungkapan rasa, Asraf mula memberikan perhatian kepada penulisan yang teratur, jelas dan berkesan. Karya sastera yang baik, pada pendapat Asraf, ialah yang baik bahasanya, di samping yang baik isinya. Dengan kesedaran akan pentingnya penguasaan bahasa sebagai alat utama untuk melakukan penerjemahan yang baik itulah maka Asraf berhasil menjadi penerjemah yang diakui kewibawaannya, baik dalam bidang sastera kreatif mahupun dalam bidang ilmu.

Sejak tahun 1970-an, Asraf terpaksa melupakan penglibatannya secara aktif dalam bidang sastera dan terjemahan, dengan menumpukan perhatiannya kepada ilmu bahasa, khususnya tata bahasa. Kesempatan untuk memperoleh pendidikan formal dalam bidang linguistik memang tidak mungkin didapatnya, kerana sebagaimana yang diakuinya, ia gagal dalam ujian Senior School Certificate pada akhir tahun 1948, kerana leka dengan cita-cita untuk turut dalam perjuangan politik. Ia mendampingi para pemimpin kiri seperti Sutan Djenain, Dr. Burhanuddin al-Helmy, Ishak Haji Muhammad, dan Ahmad Boestamam; malah ia turut menjadi anggota API (Angkatan Pemuda Insaf) pimpinan Ahmad Boestamam dan anggota PKMM (Partai Kebangsaan Melayu Malaya pimpinan Dr. Burhanuddin al-Helmy.)

Asraf tidak menjadikan masalah pendidikan formal itu sebagai batu penghalang untuk mendalami linguistik. Dengan kedudukannya sebagai ketua editor, dan akhirnya sebagai pengurus di Oxford University Press dari tahun 1957 hingga tahun 1970, dan juga sebagai pengurus redaksi dan kemudian sebagai pengarah eksekutif di McGraw Hill Far Eastern Publishers dari tahun 1973 hingga tahun 1977, terbukalah peluang yang cukup luas bagi Asraf menemukan beberapa banyak buku linguistik dari Barat, dengan pelbagai teori dan aliran pemikiran. Dibacanya dan dihayatinya sungguh-sungguh segala karya linguistik yang diperolehnya sehingga berjaya ia akhirnya merumuskan pemikirannya sendiri tentang asas tata bahasa Melayu. Rumusannya tentang tatabahasa Melayu banyak yang dijadikan dasar dalam penyusunan buku-buku tatabahasa Melayu dan juga buku-buku pelajaran bahasa Melayu.

Kewibawaannya sebagai pakar tatabahasa Melayu dihargai oleh Prof. Dr. Syed Muhammad Naquib al-Attas sebagai Ketua Jabatan Bahasa, Kesusasteraan, dan Kebudayaan Melayu (kemudian sebagai Pengarah Institut Bahasa, Kesusasteraan, dan Kebudayaan Melayu) di Universiti Kebangsaan Malaysia, lalu diundangnya Asraf mengajarkan Tatabahasa dan Gaya Bahasa Melayu kepada beratus-ratus orang mahasiswa, bukan sahaja daripada Institut Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu bahkan daripada Fakulti Sains Kemanusiaan dan Kemasyarakatan serta Fakulti Pengajian Islam juga.

Dalam tempoh itulah (1971 – 1976), Asraf berusaha mengembangkan huraian tatabahasa Melayu dengan berasaskan teori transformasi generatif yang dipelopori oleh Noam Chomsky. Kerana asyiknya Asraf dengan Chomsky, mahasiswanya di Universiti Kebangsaan Malaysia ketika itu memberinya gelar ‘Chomsky Malaysia’. Jasa dan kewibawaan Asraf kemudian diiktiraf oleh Universiti Kebangsaaan Malaysia apabila pada tahun 1983 ia dikurniai Ijazah Kehormat Sarjana Sastera oleh universiti tersebut.

Generasi muda mungkin mengenal Asraf sebagai ahli tatabahasa semata-mata. Sebenarnya Asraf terlibat juga dalam perancangan bahasa Melayu, baik daripada segi perancangan taraf mahupun daripada segi perancangan korpus sejak tahun 1950-an. Sebagai salah seorang guru bicara ASAS ’50 yang lantang, Asraf telah mengemukakan gagasan penyatuan bahasa Melayu, khususnya antara bahasa Melayu di Tanah Melayu dengan bahasa Melayu di Indonesia. Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu Ketiga pada tahun 1956 menjadi saksi akan iltizam dan kesungguhan Asraf menjadikan bahasa Melayu bahasa yang berwibawa sebagai bahasa negara, bahasa ilmu, dan bahasa pemikiran. Untuk kongres itu, Asraf menulis memorandum yang berjudul “Penyatuan Bahasa Melayu : Malaya dan Indonesia” dan dua buah kertas kerja yang berkaitan dengan perancangan korpus bahasa Melayu, iaitu “Ejaan Bahasa Melayu dengan Huruf Rumi” dan “Bunyi Bahasa Melayu dalam Ucapan”.

Terang bahawa upaya penyatuan bahasa Melayu pada tahun 1970-an yang diformalisasikan dalam bentuk Majlis Bahasa Melayu Indonesia-Malaysia (MBIM) dan kemudian diperluas menjadi Majlis Bahasa Melayu Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia (MABBIM) telah diletakkan asasnya oleh Asraf kira-kira dua dekad sebelum itu. Demikianlah juga, penetapan sistem ejaan Rumi dan sebutan baku bahasa Melayu yang kita gunakan kini telah dikemukakan asasnya oleh Asraf lebih 40 tahun yang lalu. Prof. Dr. Anton Moeliono, salah seorang sarjana linguistik ternama di Indonesia ketika berforum di Dewan Bahasa dan Pustaka, bersempena dengan Sidang MABBIM pada tahun 1977, turut menyebut hal tersebut sebagai penghargaan yang tinggi kepada Asraf.

Dalam kemelut yang melanda taraf dan kehormatan bahasa Melayu belakangan ini, Asraf belum bersedia untuk mengaku kalah.Bersama-sama dengan pejuang-pejuang bahasa dan budaya yang lain, ia masih lantang bersuara untuk mempertahankan kehormatan bahasa Melayu. Dalam keadaan dirinya yang agak uzur disebabkan beberapa penyakit yang diidapnya, ia berusaha mengumpulkan tulisan-tulisan tentang perjuangan bahasa Melayu, menyusunnya, dan mengeditnya, malah mengurus pengaturan huruf, penyemakan pruf, dan aspek-aspek pengeluaran buku yang lain, sehingga terbitlah buku Manifesto Budaya : Pupus Bahasa Pupuslah Bangsa pada tahun 1996.

Sementara itu, usahanya menghalusi aspek-aspek tatabahasa Melayu yang pada hematnya belum beres betul terus-menerus dijalankannya. Kadang-kadang orang tidak dapat memahami mengapa ia begitu asyik dan serius terhadap soal bahasa, sekalipun tentang hal-hal yang tampaknya kecil. Saya sering mengatakan bahawa apabila seseorang telah sampai ke tahap zauq (merasakan kelazatan)dan sufi (dalam hal ini sufi bahasa), tidak ada hal yang dianggap kecil oleh orang itu. Saya agak Asraf telah sampai ke tahap itu.

Biar apapun, yang jelas ialah bahawa usaha Asraf meneliti dan mengembangkan bahasa Melayu itu selaras dengan tuntutan agar kita menyelidik sistem-sistem yang telah diciptakan Allah dalam alam sarwajagat ini, termasuk yang terdapat pada diri kita sendiri (dalam hal ini sistem bahasa) (Fussilat, ayat 53). Mudah-mudahan juga usaha penyempurnaan bahasa yang terus-menerus dilakukan oleh Asraf dapat memenuhi hakikat peranan bahasa sebagai ilmu asas dalam proses pemerolehan dan pengembangan ilmu, sebagaimana yang ditegaskan oleh al-Farabi dan al-Ghazali.

Dalam usaha meningkatkan ketrampilan berbahasa dalam kalangan ahli-ahli profesional, Asraf bergerak cergas mengendalikan penataran bahasa kepada pelbagai golongan profesional, terutama melalui penataran yang dianjurkan oleh Persatuan Linguistik Malaysia. Antara golongan profesional yang pernah dibimbingnya termasuklah hakim-hakim di Mahkamah Tinggi dan di Mahkamah Agung.

Dalam era kebangkitan usahawan Melayu, Asraf pernah mendirikan perniagaannya sendiri, mula-mula sebagai penerbit (Analekta Sdn. Bhd.) dan kemudian menceburi perusahaan dan perniagaan lain termasuk pengilangan bahan campuran PVC untuk penghasilan barang-barang plastik dan perniagaan perabot, sehingga Sasterawan Negara Dato’ A. Samad Said yang pernah berguru tentang bahasa Melayu dengan Asraf semasa di Singapura pada tahun 1950-an mengungkapkan pelibatan Asraf dalam dunia perniagaan sebagai “dari literature ke furniture dan dari linguistik ke plastik”. Ditakdirkan Allah, Asraf akhirnya menemui kegagalan kerana dikhianati rakan kongsinya. Di balik bencana itu, tersembunyi rahmat dan hikmah. Asraf tidak lagi memikirkan cita-cita untuk berjaya sebagai usahawan dan peniaga lalu menumpukan perhatian 100% kepada bidang bahasa, penulisan dan kegiatan perjuangan bahasa.

Berdasarkan baktinya yang cukup besar dalam pengembangan dan peningkatan martabat bahasa Melayu, dari dahulu hingga kini, Persatuan Linguistik Malaysia dan Public Bank Bhd. dengan ini menganugerahi Mohd. Asraf bin Haji Wahab Anugerah Tokoh Pejuang Bahasa Sepanjang Masa, bersempena dengan sambutan ulang tahun ke-20 Persatuan Linguistik Malaysia.

- Awang Sariyan
26 Ogos 1997, Hotel J.W. Marriott, Kuala Lumpur

5 comments:

 1. Nama:::::[Merissa Ahmed]
  Negara::::::[Malaysia]
  Alamat:::::[Jalan-Bukit Bintang Plaza, Jalan Bukit Bintang]
  Bandar::::::::::::[Kuala Lumpur]
  Amaun Pinjaman::::[RM 450k. [berjaya]
  Nombor WhatsApp::::[+601125693785]
  e_mail::::[merissaahmed11@gmail.com]


  Nama saya Merissa, seorang ibu kepada dua anak saya dari Malaysia dan saya telah berada di Malaysia selama bertahun-tahun dan sehingga saat ini kesaksian ini saya masih berada di Malaysia. Salah satu masalah utama yang pernah saya hadapi dengan perniagaan saya ialah masalah kewangan dan pembiayaan semula dan ini menyebabkan saya mencari pinjaman dan akibatnya saya menjadi mangsa 2 pemberi pinjaman fiktif dan ini sebenarnya membuat saya trauma sampai tahap tertentu tetapi saya tidak pernah putus asa sehingga saya melalui blog dan juga media lain saya mempunyai peluang untuk menemui [DUBAI FINANCIAL SERVICE AUTHORITY] pada awalnya saya berasa takut dan sangat skeptikal mengenainya, tetapi saya harus mengambil risiko satu kali yang akhirnya membawa kepada kebebasan kewangan saya. Saya benar-benar memohon pinjaman sebanyak RM 450K dalam masa 24 jam proses pembayaran berjaya dilakukan. Keseluruhan proses ini boleh dipercayai dengan jujur ​​dan boleh dipercayai, jadi jangan takut dengan pinjaman dalam talian hubungi [DUBAI FINANCIAL SERVICE AUTHORITY] untuk mendapatkan pinjaman yang boleh dipercayai @ kadar faedah yang sangat rendah Anda boleh menghubungi mereka melalui alamat e-mel di bawah ::
  financialserviceauthority400@gmail.com
  Atau jika anda ingin membuat lebih banyak pertanyaan, anda juga boleh menghubungi saya melalui e-mel ini: merissaahmed11@gmail.com

  Nama:::::[Merissa Ahmed]
  Negara::::::[Malaysia]
  Alamat:::::[Jalan-Bukit Bintang Plaza, Jalan Bukit Bintang]
  Bandar::::::::::::[Kuala Lumpur]
  Amaun Pinjaman::::[RM 450k. [berjaya]
  Nombor WhatsApp::::[+ 601125693785]

  ReplyDelete
 2. Halo semuanya, Nama saya Siska wibowo saya tinggal di Surabaya di Indonesia, saya seorang mahasiswa, saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengingatkan semua pencari pinjaman untuk sangat berhati-hati karena ada banyak perusahaan pinjaman penipuan dan kejahatan di sini di internet , Sampai saya melihat posting Bapak Suryanto tentang Nyonya Esther Patrick dan saya menghubunginya melalui email: (estherpatrick83@gmail.com)

  Beberapa bulan yang lalu, saya putus asa untuk membantu biaya sekolah dan proyek saya tetapi tidak ada yang membantu dan ayah saya hanya dapat memperbaiki beberapa hal yang bahkan tidak cukup, jadi saya mencari pinjaman online tetapi scammed.

  Saya hampir tidak menyerah sampai saya mencari saran dari teman saya Pak Suryanto memanggil saya pemberi pinjaman yang sangat andal yang meminjamkan dengan pinjaman tanpa jaminan sebesar Rp200.000.000 dalam waktu kurang dari 24 jam tanpa tekanan atau tekanan dengan tingkat bunga rendah 2 %. Saya sangat terkejut ketika saya memeriksa rekening bank saya dan menemukan bahwa nomor saya diterapkan langsung ditransfer ke rekening bank saya tanpa penundaan atau kekecewaan, segera saya menghubungi ibu melalui (estherpatrick83@gmail.com)

  Dan juga saya diberi pilihan apakah saya ingin cek kertas dikirim kepada saya melalui jasa kurir, tetapi saya mengatakan kepada mereka untuk mentransfer uang ke rekening bank saya, karena saya berjanji bahwa saya akan membagikan kabar baik sehingga orang bisa mendapatkan pinjaman mudah tanpa stres atau penundaan.

  Yakin dan yakin bahwa ini asli karena saya memiliki semua bukti pemrosesan pinjaman ini termasuk kartu ID, dokumen perjanjian pinjaman, dan semua dokumen. Saya sangat mempercayai Madam ESTHER PATRICK dengan penghargaan dan kepercayaan perusahaan yang sepenuh hati karena dia benar-benar telah membantu hidup saya membayar proyek saya. Anda sangat beruntung memiliki kesempatan untuk membaca kesaksian ini hari ini. Jadi, jika Anda membutuhkan pinjaman, silakan hubungi Madam melalui email: (estherpatrick83@gmail.com)

  Anda juga dapat menghubungi saya melalui email saya di (siskawibowo71@gmail.com) jika Anda merasa kesulitan atau menginginkan prosedur untuk mendapatkan pinjaman

  Sekarang, yang saya lakukan adalah mencoba untuk memenuhi pembayaran pinjaman bulanan yang saya kirim langsung ke rekening bulanan Nyonya seperti yang diarahkan. Tuhan akan memberkati Nyonya ESTHER PATRICK untuk Segalanya. Saya bersyukur

  ReplyDelete
 3. Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks

  ReplyDelete
 4. HALO

  Mendapatkan pinjaman menjadi lebih mudah hanya jika Anda mengajukan pinjaman dengan ONE BILLION RISING FUND

   Mereka 100% dapat diandalkan dan dapat dipercaya dan saya adalah saksi hidup dari kemurahan hati organisasi keuangan yang hebat ini.
  Anda yang sedang mencari bantuan keuangan dan Anda merasa kesulitan untuk mendapatkan pinjaman karena terlalu banyak pemberi pinjaman palsu online menunggu siapa yang akan menjadi korban niat jahat mereka, tetapi saya memberi tahu Anda hari ini untuk tidak khawatir lagi

  Jadilah cerdas dan ajukan pinjaman dengan ONE BILLION RISING FUND karena mereka dapat membantu Anda mencapai potensi dalam hidup Anda setelah Anda memenuhi syarat dan ketentuan pinjaman mereka.

  CATATAN
  ONE BILLION RISING FUND hanya akan memberi Anda pinjaman jika tujuan peminjaman adalah sebagai berikut

  1) TINGKATKAN ARUS KAS BISNIS ANDA
  2) PERALATAN PEMBELIAN
  3) MEMBAYAR UNTUK PERLUASAN PROYEK
  4) INVENTARISASI PEMBELIAN
  5) GUNAKAN PEMBAYARAN

  Jika niat Anda untuk meminjam uang bukan dari alasan yang tercantum di atas, maka ONE BILLION RISING FUND dapat menolak permintaan pengajuan pinjaman Anda.

  ONE BILLION RISING FUND mungkin tidak memberi Anda pinjaman untuk hal-hal berikut ini

  1) Pinjaman Mobil
  2) Pinjaman Rumah
  3) Biaya Pernikahan
  4) Pinjaman Pemodelan Rumah
  5) Pinjaman Uang Sekolah
  6) Pinjaman Darurat
  7) Pinjaman Pembelian Alat
  8) Biaya Makan
  9) Beban Tunas Kendaraan
  10) Konsolidasi Hutang


  Hubungi ONE BILLION RISING FUND dan dapatkan pinjaman untuk meningkatkan pendapatan tunangan Anda dan jadilah saksi seperti saya.

  Hal termanis dalam arsip adalah ketika Anda memiliki bantuan tunangan yang dapat diandalkan untuk membantu Anda meningkatkan standar hidup dan bisnis Anda.

  Hubungi organisasi keuangan besar ini dan jadikan hidup Anda diatur oleh syarat dan ketentuan pinjaman mereka


  NAMA PERUSAHAAN: ONE BILLION RISING FUND
  GMAIL PERUSAHAAN: onebillionrisingfund@gmail.com
  NOMOR TEL: +1 267 526 5352
  NOMOR WHATSAPP: +1 267 526 5352

  ReplyDelete
 5. Nama Perusahaan::"":":":"ONE BILLION RISING FUND
  Gmail Perusahaan:":":":":"::"onebillionrisingfund@gmail.com                       
  Selamat siang
  Namaku Nyonya Ahmed Neni dan saya berbicara sebagai salah satu orang paling bahagia di dunia saat ini dan saya mengatakan kepada diri sendiri bahwa pemberi pinjaman yang menyelamatkan keluarga saya dari situasi buruk kami, saya akan menceritakan namanya kepada dunia dan saya sangat bahagia dengan katakan bahwa keluarga saya kembali untuk selamanya karenaa saya membutuhkan pinjaman sebesar Rp150.000.000.00 untuk memulai hidup saya sejak saya adalah satu ibu dengan 3 anak dan dunia sepertinya sedang bergantung pada saya saat saya mencoba untuk mendapatkan pinjaman Dari bank dan online bank menolak saya pinjaman mereka mengatakan bahwa penghasilan saya rendah dan saya tidak memiliki jaminan untuk pinjaman jadi saya pergi online dan hal-hal menjadi lebih sulit karena mereka merobek uang saya dari saya dengan janji manis untuk membantu saya sampai saya bertemu dengan ALLAH mengirim pinjaman pinjaman yang mengubah hidup saya dan keluarga saya, ONE BILLION RISING FUND dimana Juruselamat ALLAH dikirim untuk menyelamatkan keluarga saya dan pada awalnya saya pikir ini tidak akan mungkin terjadi karena pengalaman masa lalu saya dan janji palsu tapi untuk mengejutkan saya, saya menerima pinjaman saya sebesar Rp150.000.000.00 dan saya akan menyarankan siapa saja yang benar-benar membutuhkan pinjaman untuk menghubungi perusahaan tersebut, melalui email di: """""""(((((onebillionrisingfund@gmail.com))))))))"""""""karena mereka adalah pemberi pinjaman yang paling pengertian dan baik hati. Jika Anda melihat bagaimana memastikan pinjaman atau bagaimana mendapatkan pinjaman asli, perusahaan dapat membantu Anda. "

  BBM: D8E814FC 


  Sebagai penerima manfaat dari perusahaan saya adalah bukti hidup dari kerja baik perusahaan dan saya meyakinkan Anda bahwa Anda akan mendapatkan formulir pinjaman ONE BILLION RISING FUND. cukup hubungi mereka dan ikuti proses pemberian pinjaman yang mudah

  Anda dapat menghubungi saya Ahmed Neni pada informasi lebih lanjut ((ahmedneni48@gmail.com))

  Allahu akbar
       

  Anda dapat menghubungi saya Ahmed Neni pada informasi lebih lanjut ((ahmedneni48@gmail.com))
  Allahu akbar

  ReplyDelete