Selamat berkunjung ke blog Kembara Bahasa. Bahan dalam blog ini boleh dimanfaatkan asal sahaja dinyatakan sebagai sumber rujukan atau petikan. Bagaimanapun Kembara Bahasa tidak bertanggungjawab atas apa-apa jua implikasi undang-undang dan yang lain daripada penggunaan bahan dalam blog ini.~Kembara Bahasa~

Pendukung Melayu Mahawangsa berteraskan risalah Ilahi
Wednesday, November 3, 2010

Penyataan Media: Sokongan Penubuhan Bahagian Pembudayaan Bahasa di Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan


SOKONGAN PENUBUHAN BAHAGIAN PEMBUDAYAAN BAHASA DI KEMENTERIAN PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN KEBUDAYAAN

Prof. Dr. Awang Sariyan
Penyandang Kursi Pengajian Melayu Malaysia-China
Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia - Universiti Pengajian Asing Beijing


Pengumuman Menteri Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan Malaysia, Dato’ Seri Utama Dr. Rais Yatim tentang penubuhan Bahagian Pembudayaan Bahasa di kementeriannya, dalam sidang media pada 28 Oktober lalu, menimbulkan kesegaran semangat dan emosi pada saya (dan saya yakin pada pejuang-pejuang bahasa yang lain juga) sesudah sekian lama luka di hati kian parah. Pengumuman itu menjadi siri berita yang menggembirakan sesudah Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pendidikan mengambil keputusan yang tepat dengan memansuhkan PPSMI.

Langkah itu merupakan iltizam yang bukan baharu pada salah seorang pemimpin negara yang cintanya kepada bahasa dan persuratan Melayu serta kesedarannya kepada peranan bahasa Melayu dalam pembinaan negara memang telah sekian lama diketahui. Sukar kita bayangkan bahawa langkah itu diambil oleh pemimpin yang jiwanya tidak mesra dengan bahasa dan persuratan, kerana kementerian berkenaan, dalam pelbagai nama sebelumnya telah sekian lama wujud, tetapi baru di bawah pimpinan menteri yang berkesedaran tinggi tentang peranan bahasa kebangsaan, juzuk pembudayaan bahasa diberi perhatian besar.

Penubuhan Bahagian Pembudayaan Bahasa di kementerian tersebut, jika dihayati oleh pelaksana di peringkat eksekutif kementerian dan semua jabatan di bawahnya dengan susulan dan tindak lanjut yang wajar, pasti memberikan dampak besar kepada pemartabatan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi, bahasa ilmu dan bahasa tamadun dalam semua bidang lain. Potensi Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan untuk memainkan peranan menjadi tonggak Dasar Bahasa Kebangsaan memang besar kerana kementerian tersebut menguasai media, terutama media penyiaran dan mempunyai kuasa dalam pengawalan undang-undang atau peraturan yang berkaitan dengan agensi-agensi komunikasi (termasuk swasta) selain cakupan bidang tugasnya yang meluas, apabila ‘komunikasi dan kebudayaan’ difahami dengan erti yang seluas-luasnya.

Masalah yang dahulu sukar diatasi apabila kuasa mengawal agensi-agensi komunikasi, seperti stesen televisyen dan radio swasta terletak di bawah kementerian yang terasing daripada Kementerian Penerangan kini tidak timbul lagi. Pastilah salah satu bentuk kawalan yang perlu diberi penekanan oleh Bahagian Pembudayaan Bahasa di kementerian tersebut ialah yang berkaitan dengan garis panduan penggunaan bahasa dalam siaran, baik daripada segi taraf bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, iaitu syarat minimum penggunaannya di stesen televisyen dan radio mahupun daripada segi kawalan mutu bahasa yang digunakan.

Tentu sahaja langkah penubuhan Bahagian Pembudayaan Bahasa itu tidak menjadi pertindanan dengan Dewan Bahasa dan Pustaka kerana sesuatu dasar negara perlu digemblengkan secara padu oleh sebanyak mungkin institusi. Dewan Bahasa dan Pustaka bertanggungjawab dalam bidang tugas memajukan bahasa Melayu dalam semua bidang, membakukan sistem bahasa Melayu, menerbitkan pelbagai bentuk penerbitan untuk pelbagai bidang dan mengembangkan bahasa Melayu kepada masyarakat. Fungsi pengembangan bahasa dan sastera Dewan Bahasa dan Pustaka memang terangkum dalam erti “pembudayaan bahasa”.

Namun, dengan adanya bahagian khusus di Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan yang menumpukan perhatian kepada aspek pembudayaan bahasa, dapat diyakini bahawa usaha memperteguh Dasar Bahasa Kebangsaan yang meliputi penggunaannya sebagai bahasa perpaduan, bahasa untuk urusan rasmi, bahasa utama dalam sistem pendidikan dan bahasa perantaraan dalam bidang-bidang kehidupan lain akan dapat ditingkatkan. Bahagian berkenaan pasti memerlukan kerjasama dan perancangan yang selaras dengan bahagian pengembangan bahasa dan sastera di Dewan Bahasa dan Pustaka. Penggemblengan usaha Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan dengan Dewan Bahasa dan Pustaka diyakini dapat memperluas usaha pembudayaan bahasa Melayu di negara ini.

Dengan kedudukannya yang merentas semua bidang eksekutif pentadbiran negara, saya yakin bahawa Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan dapat berperanan besar dalam usaha melonjakkan taraf dan mutu bahasa Melayu dalam semua sektor (awam dan swasta) di negara ini.

Beijing, 3 November 2010

[Dua makalah berkaitan yang sesuai dibaca: (1) "Bahasa Berbudaya: Apakah Ertinya?" dalam siaran pada 21 Jun 2010 dan (2) "Strateti Pembudayaan Bahasa Melayu" dalam siaran pada 22 Jun 2010; kedua-duanya di bawah label "Bahasa"]

No comments:

Post a Comment