Selamat berkunjung ke blog Kembara Bahasa. Bahan dalam blog ini boleh dimanfaatkan asal sahaja dinyatakan sebagai sumber rujukan atau petikan. Bagaimanapun Kembara Bahasa tidak bertanggungjawab atas apa-apa jua implikasi undang-undang dan yang lain daripada penggunaan bahan dalam blog ini.~Kembara Bahasa~

Pendukung Melayu Mahawangsa berteraskan risalah Ilahi
Saturday, April 27, 2013

Rona-rona Bahasa: Nikmat Bahasa bagi Setiap Bangsa

Dalam Surah al-Rum, ayat 21 Allah menjelaskan bahawa antara tanda kekuasaan-Nya termasuklah menciptakan manusia yang terdiri daripada pelbagai bahasa dan warna kulit (bangsa). Maka mengapatah ada yang mengingkari nikmat Allah itu dengan meremehkan bahasanya sendiri?

Kembara Bahasa
28 April 2013

No comments:

Post a Comment