Selamat berkunjung ke blog Kembara Bahasa. Bahan dalam blog ini boleh dimanfaatkan asal sahaja dinyatakan sebagai sumber rujukan atau petikan. Bagaimanapun Kembara Bahasa tidak bertanggungjawab atas apa-apa jua implikasi undang-undang dan yang lain daripada penggunaan bahan dalam blog ini.~Kembara Bahasa~

Pendukung Melayu Mahawangsa berteraskan risalah Ilahi
Wednesday, April 24, 2013

Rona-rona bahasa: Siapa mewakili siapa?

Rona-rona bahasa:

"Saya sebagai setiausaha diwakili oleh Pengerusi dalam majlis ini untuk menyampaikan ucapan beliau."

Siapakah yang menjadi wakil - setiausaha atau pengerusi? Setiausaha mewakili Pengerusi hal biasa, tetapi Pengerusi mewakili Setiausaha hal yang luar biasa.

Yang sebenarnya "Saya sebagai setiausaha diwakilkan oleh Pengerusi dalam majlis ini untuk menyampaikan ucapan beliau."

Dalam bentuk ayat aktif, binaannya "Saya sebagai setiausaha mewakili Pengerusi dalam majlis ini." atau "Pengerusi mewakilkan saya sebagai setiausaha dalam majlis ini." Tidak munasabah "Pengerusi mewakili saya dalam majlis ini."

Kembara Bahasa
25 April 2013

No comments:

Post a Comment