Selamat berkunjung ke blog Kembara Bahasa. Bahan dalam blog ini boleh dimanfaatkan asal sahaja dinyatakan sebagai sumber rujukan atau petikan. Bagaimanapun Kembara Bahasa tidak bertanggungjawab atas apa-apa jua implikasi undang-undang dan yang lain daripada penggunaan bahan dalam blog ini.~Kembara Bahasa~

Pendukung Melayu Mahawangsa berteraskan risalah Ilahi
Friday, September 13, 2013

Pernyataan Media: Kamus Dewan dalam talian sejagat Oxford University Press"Pernyataan Media Ketua Pengarah tentang Program Kamus Dewan Dalam Talian Sejagat Oxford University Press"

Pada 11 September 2013, mesyuarat khas telah diadakan oleh DBP Malaysia yang diketuai oleh Ketua Pengarahnya Datuk Dr. Awang Sariyan dengan Oxford University Press di ibu pejabatnya di Oxford, UK yang diketuai oleh Ketua Pemerolehan Bahasa Hal Ehwal Akademik Global, Puan Vivian Marr.

Sebagai penerbit ulung sejak abad ke-15, termasuk kamus, OUP yang menjadi salah satu jabatan Universiti Oxford menubuhkan Rangkaian Sejagat Oxford dengan menerbitkan bahan dalam lebih 40 bahasa sedunia, termasuk bahasa Melayu melalui syarikat cawangannya Oxford Fajar.

Khusus untuk kamus, OUP mewujudkan khidmat Oxford's Global Language Solutions (GLS) untuk mengenal pasti kamus ekabahasa terbaik dalam pelbagai bahasa sedunia untuk dimasukkan dalam program kamus dalam talian sejagat. OUP telah mengenal pasti Kamus Dewan sebagai kamus yang sesuai untuk program pelesenan dengannya bagi tujuan menenuhi khidmat kamus dalam talian sejagat. Lembaga Penilai Kandungan OUP akan melakukan penilaian dan sesudah selesai aspek itu, urusan perjanjian untuk pelesenan Kamus Dewan dengan OUP akan dimeteraikan. Draf perjanjian telah pun disiapkan oleh OUP dan DBP akan mengkajinya sebelum menandatanganinya. Dijangka sebelum hujung tahun 2013 urusan pentadbiran akan selesai dan kerja memasukkan data Kamus Dewan ke dalam sistem pangkalan data OUP akan dapat dimulakan ada awal tahun 2014.

Dengan terlaksananya program kamus dalam talian sejagat itu, bahasa Melayu mendapat peluang dan ruang yang cukup luas untuk berkembang di peringkat antarabangsa apabila sesiapa sahaja di dunia dapat merujuk kepada Kamus Dewan. Program itu turut memberi DBP peluang dan kemudahan mengemaskinikan Kamus Dewan dengan cepat agar pengguna memperoleh maklumat terkini tentang penggunaan kosa kata bahasa Meayu dengan tidak perlu menunggu bertahun-tahun untuk mendapat edisi terkini. Dariada sudut yang lain, DBP secara langsung memperoleh pasaran dan pendapatan dariada sumber antarabangsa melalui program elemen itu.

Misi mengantarabangsakan bahasa Melayu melalui program kamus dalam talian sejagat itu merupakan salah satu pengisian program 10 hari DBP di UK. Program lain yang utama ialah Kursus Bahasa Melayu dan Patriotisme kepada warganegara Malaysia di seberang laut, dengan kota Manchester sebagai destinasi pertama dan kolaborasi pendigitilan serta kajian bersama manuskrip Melayu lama dengan British Library, School of Oriental and African Studies (SOAS) London University, Perpustakaan Bodleian Oxford University dan Perpustakaan John Rylands Manchester University.

Prof. Datuk Dr. Awang Sariyan
London

Sent from my iPad

No comments:

Post a Comment