Selamat berkunjung ke blog Kembara Bahasa. Bahan dalam blog ini boleh dimanfaatkan asal sahaja dinyatakan sebagai sumber rujukan atau petikan. Bagaimanapun Kembara Bahasa tidak bertanggungjawab atas apa-apa jua implikasi undang-undang dan yang lain daripada penggunaan bahan dalam blog ini.~Kembara Bahasa~

Pendukung Melayu Mahawangsa berteraskan risalah Ilahi
Tuesday, February 25, 2014

Di Denai Kerjaya (1)

Di Denai Kerjaya (1)

Kerjayaku bermula dengan tugas sebagai tutor sambilan kursus Tatabahasa dan Gaya Bahasa Melayu semasa aku dalam tahun kedua pengajianku di kampus sementara UKM di Pantai Baharu. Pensyarahnya ialah Pak Asraf atau nama penuhnya Mohd. Asraf bin Hj. Abd Wahab, tokoh ASAS 50 yang terkenal juga sebagai ahli bahasa, penulis dan penerjemah. Ketika itu beliau ialah Pengarah dan Pengurus Redaksi McGraw-Hill Far Eastern Publication cawangan Malaysia. Beliau dilantik oleh Prof. Dr. Syed Muhammad Naquib Al-Attas, pengasas dan Pengarah Institut Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu UKM memberikan kuliah Tatabahasa dan Gaya Bahasa Melayu atas kekuatan bahasa yang ada pada Pak Asraf dan pengalamannya dalam dunia kewartawanan dan penerbitan.

Sebagai peneraju syarikat penerbitan, Pak Asraf tidak mempunyai waktu yang banyak untuk memberikan tutorial, terutama kerana pelajar yang mengambil kursus itu ratusan orang jumlahnya, bukan sahaja pelajar IBKKM bahkan pelajar Fakulti Sains Kemanusiaan dan Kemasyarakatan (FSKK), Fakulti Pengajian Islam dan Fakulti Ekonomi. Berdasarkan rekod keputusan ujian dan peperiksaan kursus yang diajarkannya, oleh sebab katanya aku sentiasa mendapat markah yang tertinggi, maka beliau mengusulkan pelantikanku sebagai tutornya dan pentadbiran universiti meluluskan usul itu. Betapa serba salahnya dan gelisahnya aku untuk berhadapan dengan pelajar tahun pertama sedangkan aku hanya setahun lebih senior sahaja. Usiaku baru sekitar 20 tahun. Yang menjadikan aku lebih serba-salah ialah adanya sebilangan pelajar tahun pertama yang terdiri daripada bekas guru atau penyandang jawatan lain yang tergolong dalam "mahasitua", menurut ungkapan popular pada masa itu.

Namun dengan keyakinan yang diberikan oleh Pak Araf serta gaya pengajarannya yang cuba kutiru, Alhamamdulillah dapat kulaksanakan tugas sebagai tutor itu. Pada tahun ketiga aku meneruskan tugas itu untuk pelajar tahun kedua pula. Kaedah pengajaran Pak Asraf yang memadukan teori dengan amali kuikuti dengan rapi. Beliau sering menerapkan rumus-rums tatabahasa dalam kerja penyuntingan teks, baik daripada akhbar mahupun majalah dan buku. Ternyata bahawa kaedah itu lebih berkesan daripada sekadar penguasaan teori dan rumus tatabahasa kerana dalam setiap teks, pelbagai rumus tatabahasa dapat diterapkan sekali gus.

Bimbingan Pak Asraf tidak terbatas pada ehwal yang berkaitan dengan kuliah. Beliau menyerahkan manuskrip yang akan diterbitkan oleh McGraw-Hill FEP untuk kusunting sebagai latihan memperkuat "rasa bahasa". Katanya, rasa bahasa akan membantu persembahan fakta dengan bahasa yang bukan sahaja gramatis bahkan berkesan gaya bahasa dan retoriknya. Hasil kerja penyuntinganku disemaknya dan mana-mana yang belum cukup rapi ditunjukkannya cara penyuntingan untuk menjadikan manuskrip lebih kemas dan sesuai dengan khalayak pembaca. Setiap penyuntingan yang dilakukan perlu ada alasannya dan beliau tidak akan menerima suntingan tanpa sebab atau penjelasan menurut rumus tatabahasa dan asas gaya bahasa. Daripada asuhannya itulah aku sering mengingatkan pelajar dan peserta kursus yang kukendalikan di pelbagai jabatan dan firma agar kerja "menyunting" mesti dibedakan daripada kerja "menconteng", kerana ada editor yang menyunting manuskrip asalkan ada tanda pembetulan (atau lebih tepat contengan) tetapi apabila ditanya asasnya, tidak dapat ia memberikan alasan atau sebabnya.

Sesudah tamat pengajianku dan UKM pindah ke kampus tetap di Bangi, aku meneruskan tugas, dengan pelantikan sebagai pensyarah sambilan pada setiap hari Sabtu kerana sesudah bergraduasi, aku dilantik oleh Pak Asraf bekerja sebagai editor di syarikat penerbitan tempatnya bertugas. Alhamdulillah langkah awalku di denai kerjaya yang bermula dengan tutor sambilan semasa aku masih dalam pengajian banyak mencorakkan kerjayaku selanjutnya. Al-Fatihah untuk Allahyarhamhu Pak Asraf.

25 Februari 2014

No comments:

Post a Comment