Selamat berkunjung ke blog Kembara Bahasa. Bahan dalam blog ini boleh dimanfaatkan asal sahaja dinyatakan sebagai sumber rujukan atau petikan. Bagaimanapun Kembara Bahasa tidak bertanggungjawab atas apa-apa jua implikasi undang-undang dan yang lain daripada penggunaan bahan dalam blog ini.~Kembara Bahasa~

Pendukung Melayu Mahawangsa berteraskan risalah Ilahi
Wednesday, May 25, 2011

Perihal Bahasa dalam Al-Qur'an (Bahagian 3)


Perihal Bahasa dalam Al-Qur'an (Bahagian 3)

Susunan: Awang Sariyan

Dalam bahagian ketiga ini, saya petik beberapa ayat suci al-Qur'an yang memerikan bahasa sebagai unsur penting pada diri (dalam konteks pembentukan sahsiah) dan dalam kehidupan insan, khususnya yang berkaitan dengan tujuan Allah mengurniakan bahasa kepada manusia.

1. Bahasa sebagai wasilah pemerolehan dan pengembangan ilmu:

"Dan Dia mengajar Adam nama sekalian benda (ciptaan-Nya), kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman: Sebutlah nama benda-benda itu jika kamu memang pihak yang benar. Mereka menjawab: Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa-apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami; sesungguhnya Engkaulah yang maha tahu lagi maha bijaksana." (al-Baqarah, 2: 31-32)

"Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Dia telah menciptakan manusia daripada segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu itulah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar manusia tentang apa-apa yang tidak diketahuinya." (al-`Alaq, 96: 1-5)

2. Peri pentingnya perkataan yang baik (benar) untuk mengelakkan perselisihan sesama manusia, yang direncanakan oleh syaitan:

"Dan katakanlah, wahai Muhammad, kepada hambaku (mukminin): Hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang baik (benar). Sesungguhnya syaitan selalu menimbulkan perselisihan antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi manusia." (al-Isra', 17:53).

3. Perkataan yang terbaik ialah yang berkaitan dengan seruan kepada Allah sebagai tanda penyerahan yang mutlak:

"Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata: Sesungguhnya aku termasuk dalam golongan muslim (yang berserah diri kepada Allah)." (Fusilat, 41:33)

4. Peri pentingnya bersederhana ketika berbahasa:

"Dan sederhanakanlah tingkahmu ketika berjalan dan lunakkanlah suaramu; sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai." (Luqman, 31:19)

5. Keutamaan memberikan kemaafan (melalui bahasa):

"Dan juga bagi orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila marah maka mereka segera memberikan kemaafan." (al-Syu`ara', 42:37)

6. Peri pentingnya jujur (berkata benar) ketika berbahasa, hatta kepada orang yang rapat pertalian darahnya dan pentingnya memenuhi janji Allah:

"Dan janganlah engkau mendekati harta anak yatim (mengambilnya), kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sehingga ia mencapi usia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Dan Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, berbicaralah sejujur-jujurnya sekalipun kepada kerabatmu dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkannya kepadamu agar kamu ingat." (al-An`am, 6:152)

7. Peri pentingnya berbahasa dengan lemah lembut untuk menimbulkan kesan dan kesedaran kepada pihak yang dihadapi:

"Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya (Firaun) dengan kata-kata yang lemah lembut; mudah-mudahan dia sedar dan takut (taqwa kepada Allah)." (Taha, 20:44)

8. Peri pentingnya bertutur kata yang baik kepada sesama manusia:

"Dan ingatlah ketika Kami mengambil janji daripada bani Israel: Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada orang tuamu, kerabat, anak yatim dan orang miskin; dan bertutur katalah yang baik kepada manusia; laksanakanlah solat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling (ingkar), kecuali sebahagian kecil daripada kamu dan kamu masih menjadi pembangkang (kepada Allah)." (al-Baqarah, 2:83)

9. Keutamaan perkataan yang baik dan pemberian maaf:

"Perkataan yang baik dan pemberian maaf itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti penerimanya. Allah maha kaya lagi maha penyantun." (al-Baqarah, 2:263)

10. Setiap perkataan yang diujarkan (termasuk yang ditulis) akan dicatat oleh malaikat untuk diberi balasan oleh Allah pada hari akhirat:

"Tidak ada sebarang perkataan yang dilafazkan, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang senantiasa bersedia menulisnya." (Qaf, 50:18)

11. Peri pentingnya mengelakkan perkataan yang sia-sia:

"Sesungguhnya beruntunglah orang yang beriman, iaitu orang yang khusyuk solatnya, dan orang yang menjauhi perbuatan dan perkataan yang tiada berguna (sia-sia)." (al-Mukminun, 23: 1-3)

12. Peri pentingnya berbahasa santun kepada ibu bapa:

"Dan Tuhanmu telah memerintahkan kamu supaya tidak menyembah melainkan Dia semata-mata dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang atau kedua-duanya sampai pada umur tua dalam jagaanmu, janganlah engkau berkata kepada mereka sebarang perkataan kasar, sekalipun dengan 'ah' dan janganlah engkau menengking atau menyergah mereka tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia (sopan santun). Dan rendahkanlah dirimu kepada mereka berdua dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah: Wahai Tuhanku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku semasa aku kecil." (al-Isra', 23-24)

Mudah-mudahan petikan ayat-ayat suci al-Qur'an di atas menjadi tazkirah kepada kita.

~Kembara Bahasa~
25 Mei 2011

1 comment:

  1. Terima Kasih Prof atas penulisan dan perkongsian yang sangat baik ini. Tiada yang lebih indah dan yang lebih benar selain menghubungkaitkan segala sesuatu termasuk bahasa ini dengan Penciptanya. Segala puji hanya bagiNya yang mengurniakan bahasa ini buat bangsa Melayu. Agar dilihatNya sebagai ibadah.

    Terima Kasih Prof. :)

    fadhilah Ramli.

    ReplyDelete