Selamat berkunjung ke blog Kembara Bahasa. Bahan dalam blog ini boleh dimanfaatkan asal sahaja dinyatakan sebagai sumber rujukan atau petikan. Bagaimanapun Kembara Bahasa tidak bertanggungjawab atas apa-apa jua implikasi undang-undang dan yang lain daripada penggunaan bahan dalam blog ini.~Kembara Bahasa~

Pendukung Melayu Mahawangsa berteraskan risalah Ilahi
Monday, June 27, 2011

Perihal Raja dan RakyatPerihal Raja dan Rakyat


‘Adapun raja-raja itu umpama api, segala perdana menteri umpama kayu, kerana api itu jikalau tiada kayu tiada akan nyala…ra’ayat itu umpama akar, raja itu umpama pohonnya; jikalau tiada akar nescaya pohon tiada akan dapat berdiri. Demikian raja-raja itu dengan segala ra’ayatnya …jikalau kau bunuh ia (ra’ayatmu) dengan tiada dosanya, bahawa kerajaanmu binasa’.

[Sulalat Al-Salatin atau ‘Sejarah Melayu’ (1612), episod wasiat Sultan ‘Alauddin Syah kepada anaknya yang bakal menggantikannya setelah ayahnya meninggal dunia]

Dalam wasiat ini, pengarang (melalui watak Sultan ‘Alauddin) cuba menjelaskan konsep permuafakatan antara raja dengan para pegawainya melalui analogi ‘kerjasama’ (seolah-olahnya) antara ‘api’ dengan ‘kayu’. ‘Api’ mempunyai kuasa membakar, kuasa memusnahkan, tetapi kuasa alamiah (‘natural’) ini tidak dapat wujud (menyala) dengan sendirinya melainkan ada ‘alat’ lain, misalnya ‘kayu’, untuk melahirkan atau menyalakan api itu. Jadi maksud metaforanya ialah, raja tidak berupaya (yakni, tidak berkuasa) memerintah negeri seorang diri tanpa para pegawai sebagai tenaga sokongannya.

Kemudian, raja diumpamakan sebagai ‘pohon’ manakala rakyat disamakan dengan ‘akar’. Maksudnya ialah, raja tidak akan ada tanpa rakyat, sebagaimana pokok tidak akan tumbuh atau berdiri tanpa akar. Jadi, melalui metafora ini, pengarang menyampaikan konsep raja sebagai payung atau sebagai tempat naugan rakyat, dan konsep bahawa kedudukan rakyat bukanlah semata-mata sebagai hamba raja tetapi sebagai asas (= akar) atau tonnggak kedaulatan raja.

[Dipetik daripada kertas kerja Dato' Dr. Hassan Ahmad yang dibentangkan dalam Persidangan Teori dan Pemikiran Melayu Serantau, pada 12 – 14 Disember 2002, di Tanjung Balai Karimun, Indonesia]

No comments:

Post a Comment