Selamat berkunjung ke blog Kembara Bahasa. Bahan dalam blog ini boleh dimanfaatkan asal sahaja dinyatakan sebagai sumber rujukan atau petikan. Bagaimanapun Kembara Bahasa tidak bertanggungjawab atas apa-apa jua implikasi undang-undang dan yang lain daripada penggunaan bahan dalam blog ini.~Kembara Bahasa~

Pendukung Melayu Mahawangsa berteraskan risalah Ilahi
Thursday, June 30, 2011

Bukti pengaruh Islam bukan pada tinggalan purba!


Bukti pengaruh Islam bukan pada tinggalan purba!


Sebagai reaksi kepada kertas kerja saya tentang peranan Islam dalam pembentukan tamadun di alam Melayu (di salah sebuah universiti di luar negara), seorang peserta bertanya, "Di manakah kehebatan pengaruh Islam kerana tidak tampak tinggalan seperti Candi Borobudur dll?"

Saya jelaskan (berdasarkan hujah Prof. Syed Muhammad Naquib) bahawa bukti pengaruh Islam bukan pada tinggalan seperti itu, tetapi pada akal dan hati penganutnya yang beralih paksi daripada kepercayaan animisme dan akidah agama pra-Islam kepada akidah ketuhanan yang esa dan segala peraturan yang ditetapkan-Nya, sehingga dapat membina tamadun yang berasaskan ilmu dan pemikiran rasional dan saintifik.

Masih mengakar pada sebilangan orang bahawa bukti kegemilangan tamadun sesuatu bangsa terletak pada tinggalan binaan purba seperti piramid, taman tergantung di Babylon, tembok besar, candi dan sebagainya. Jika Nabi diutuskan untuk membina bangunan seumpama itu, maka pastilah Nabi lebih berhak diberi kehebatan oleh Allah untuk menghasilkan binaan yang tiada taranya.

Maka itu, cukuplah selama ini kita diberi suntikan halus oleh ahli sejarah Barat untuk mengagung-agungkan tinggalan purba yang sebahagiannya tidak mewakili jiwa insani itu, dan oleh itu tidak patut sekali-kali mencuba menyamakan Islam dengan agama atau tamadun lain. Warisan ilmu dalam bentuk khazanah persuratan itulah yang jauh lebih bererti daripada tinggalan binaan purba itu.

~Kembara Bahasa~
30 Jun 2011

No comments:

Post a Comment