Selamat berkunjung ke blog Kembara Bahasa. Bahan dalam blog ini boleh dimanfaatkan asal sahaja dinyatakan sebagai sumber rujukan atau petikan. Bagaimanapun Kembara Bahasa tidak bertanggungjawab atas apa-apa jua implikasi undang-undang dan yang lain daripada penggunaan bahan dalam blog ini.~Kembara Bahasa~

Pendukung Melayu Mahawangsa berteraskan risalah Ilahi
Wednesday, June 1, 2011

Kandungan buku "Ceritera Bahasa"


Penerbit: Dewan Bahasa dan Pustaka
Kandungan:

Prakata
Ceritera Pertama: Dasar Bahasa, Taraf Bahasa, dan Sikap Kita

1. Ketahanan dan Potensi Bahasa Melayu sebagai Bahasa Moden
2. Mengisi Erti Taraf Bahasa Melayu
3. Erti Pejuang Bahasa
4. Perjuangan Bahasa: Perihal Elit yang Alpa
5. Politik Bahasa dan Bahasa Politik
6. Perihal Cinta Benar dan Cinta Palsu
7. Nasionalisme, Kereta Nasional, dan Bahasa Nasional
8. Pindaan Akta Bahasa Kebangsaan: Rotan di Sekolah dan Akta di
Mahkamah
9. Pelaksanaan Dasar Bahasa Kebangsaan di Televisyen: Hendak
ke Mana Kita?
10. Akan Matikah Pesakit yang Dirawat oleh Doktor Berbahasa
Melayu?
11. Isu GMC dan Pengiktirafan Ijazah Perubatan Universiti Malaya
12. Hakikat Bahasa Melayu sebagai Bahasa Ilmu
13. Bahasa Merentas Kurikulum: Di manakah Kita Harus Bermula?
14. Ke Arah Manakah Pengajian Bahasa di Universiti Kita?
15. Suatu Kesan tentang Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu
Keempat
16. Bahasa Melayu Menyongsong Tahun 2020
17. Tamadun Berbahasa Melayu: Adakah Suatu Utopia?
18. Penyatuan Bahasa Melayu Se-Nusantara: Adakah Impian Belaka?
19. Bahasa Melayukah atau Bahasa Inggeriskah yang patut Menjadi
Bahasa ASEAN?
20. Bahasa Melayu sebagai Bahasa ASEAN
21. Meninjau Bahasa Melayu di Singapura


Ceritera Kedua:
Sistem Bahasa, Pengguna, dan Penggunaannya


1. Beberapa Salah Faham tentang Bahasa
2. Apakah Hakikat Perubahan Bahasa?
3. Benarkah Bahasa Melayu Sekarang Sukar Difahami?
4. Bahasakah yang Terlalu Cepat Berkembang atau Kitakah yang
Ketinggalan?
5. Bahasa Baharu, Bahasa Lama
6. Logiskah Bahasa yang Anda Gunakan?
7. Penyerapan Kata Asing: Mengapa Dipermasalahkan?
8. Pengaruh Bahasa Asing: yang Patut Diterima dan yang Patut
Ditolak (Bahagian 1)
9. Pengaruh Bahasa Asing: Yang Patut Diterima dan Yang Patut
Ditolak (Bahagian 2)
10. Benarkah Bahasa Melayu dan Bahasa Indonesia Berbeza?
11. Apabila Kesalahan Bahasa Dianggap Gaya
12. Antara Ketepatan Bahasa dan Kreativiti Bahasa
13. Membina Intelek Melalui Pembacaan


Ceritera Ketiga:
Bahasa Baku dan Pembakuan Bahasa


1. Benarkah Bahasa Baku Menghilangkan Identiti Bangsa?
2. Perihal Pengislaman Bahasa
3. Bahasa Baku dan Pengislaman Bahasa
4. Bahasa Melayu Baku dalam Perkembangan Islam di Alam Melayu
5. Penyatuan Melalui Bahasa Terlarang dalam Islam?
6. Isu Penulisan Tatabahasa Bahasa Melayu di Malaysia
7. Yang Canggih dan Yang Canggung
8. Apabila Tikus Membaiki Labu
9. Apakah Hakikat Profesionalisme dalam Terjemahan?
10. Ahli Ilmu yang Anti Ilmu Bahasa

Bibliografi Terpilih
Indeks

No comments:

Post a Comment