Selamat berkunjung ke blog Kembara Bahasa. Bahan dalam blog ini boleh dimanfaatkan asal sahaja dinyatakan sebagai sumber rujukan atau petikan. Bagaimanapun Kembara Bahasa tidak bertanggungjawab atas apa-apa jua implikasi undang-undang dan yang lain daripada penggunaan bahan dalam blog ini.~Kembara Bahasa~

Pendukung Melayu Mahawangsa berteraskan risalah Ilahi
Monday, June 21, 2010

Sedutan daripada buku "Tokoh Pembinaan Bahasa Melayu Serantau: 35 Tahun MABBIM"


Penyusun: Dr. Raja Masittah Raja Ariffin
Penerbit: Dewan Bahasa dan Pustaka
Tahun: 2010


Profesor Dr. Awang Sariyan

Penglibatan Awang Sariyan (kini Profesor Dr.) dalam MABBIM berlaku secara langsung dan tidak langsung. Penglibatannya secara tidak langsung berlaku pada tahun-tahun 1980-an, iaitu apabila beliau mula berkhidmat dengan DBP pada tahun 1978. Sebagai Pegawai Perancang Bahasa yang pada masa itu dikenal sebagai pegawai Penyelidik Bahasa, beliau terlibat secara langsung dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan acara MBIM dan MABBIM di DBP Kuala Lumpur. Namun demikian, penglibatannya secara lebih mendalam berlaku apabila beliau memegang jawatan Pengarah Bahasa, di Jabatan Bahasa, DBP, Kuala Lumpur pada penghujung tahun 1999 hingga 2004 dan beberapa tahun seterusnya dengan kedudukannya sebagai anggota Jawatankuasa Tetap Bahasa Melayu sebagai badan tertinggi bahasa Melayu di peringkat kebangsaan. Sebagai Pengarah Jabatan Bahasa, beliau menjadi salah seorang anggota ex-officio dalam JKTBM, dan yang secara langsung atau dengan sendiri juga menduduki atau menjadi anggota dalam JKTBM dan dilibatkan dalam gerak kerja MABBIM, baik dalam Sidang Eksekutif tahunan mahupun dalam Sidang Pakar serta dalam Mesyuarat Sekretariat MABBIM. Atas nama jawatan yang disandang itu, beliau ada mewakili negara untuk Sidang Eksekutif, dan Sidang Pakar.Semasa diwawancara, beliau menjelaskan bahawa:

"Pada saat saya berkecimpung secara lebih mendalam dengan MABBIM itu memang telah mula dicetuskan gagasan untuk memperluas skop atau pun bidang ikut kerja MABBIM daripada sekadar berkaitan dengan soal peristilahan antara negara agar MABBIM ini memenuhi semangat kerjasama yang seluas-luasnya. Apabila saya sendiri terlibat secara langsung, saya memang menekankan realisasi gagasan tersebut dan ternyata alhamdulillah MABBIM dapat bersetuju untuk mengembangkan dan meluaskan gerak kerjanya dan akhirnya disetujui penubuhan jawatankuasa penyelidikan dan penelitian, jawatankuasa penerbitan dan jawatankuasa kegiatan."


Walau bagaimanapun, Prof. Dr. Awang Sariyan menjelaskan dan mengemukakan cadangannya, iaitu:

"Saya kira kita mempunyai pakatan tentang gerak kerja dan segalanya perlu diselaraskan. Saya melihat perlu difikirkan satu strategi dan mekanisme yang lebih laju dan lebih tangkas untuk kita menyelesaikan sesuatu isu…supaya kita tidak terlalu terkongkong oleh gerak kerja yang agak birokratik."

No comments:

Post a Comment