Selamat berkunjung ke blog Kembara Bahasa. Bahan dalam blog ini boleh dimanfaatkan asal sahaja dinyatakan sebagai sumber rujukan atau petikan. Bagaimanapun Kembara Bahasa tidak bertanggungjawab atas apa-apa jua implikasi undang-undang dan yang lain daripada penggunaan bahan dalam blog ini.~Kembara Bahasa~

Pendukung Melayu Mahawangsa berteraskan risalah Ilahi
Wednesday, October 9, 2013

Dr Shafie Abu Bakar: Sultan Zainal Abidin 111 Memimpin Majlis Ilmu, Mem...

Dr Shafie Abu Bakar: Sultan Zainal Abidin 111 Memimpin Majlis Ilmu, Mem...: BBB, 01 Zulhijjah 1434 = 06 Oktober 2013 (Ahad): Sultan Zainal Abidin (111) memerintah Terengganu antara 1881-1919. Pada zamannya Te...

No comments:

Post a Comment