Selamat berkunjung ke blog Kembara Bahasa. Bahan dalam blog ini boleh dimanfaatkan asal sahaja dinyatakan sebagai sumber rujukan atau petikan. Bagaimanapun Kembara Bahasa tidak bertanggungjawab atas apa-apa jua implikasi undang-undang dan yang lain daripada penggunaan bahan dalam blog ini.~Kembara Bahasa~

Pendukung Melayu Mahawangsa berteraskan risalah Ilahi
Thursday, May 23, 2013

Tazkirah kepada diri: Lambang perpaduan pada ombak dan pantai

Ombak dan pantai manatah mungkin dipisahkan?
Meskipun menjadi tabii "ombak memukul pantai", pantai tetap setia menerima kehadiran ombak.

Kembara Bahasa
24 Mei 2013

No comments:

Post a Comment