Selamat berkunjung ke blog Kembara Bahasa. Bahan dalam blog ini boleh dimanfaatkan asal sahaja dinyatakan sebagai sumber rujukan atau petikan. Bagaimanapun Kembara Bahasa tidak bertanggungjawab atas apa-apa jua implikasi undang-undang dan yang lain daripada penggunaan bahan dalam blog ini.~Kembara Bahasa~

Pendukung Melayu Mahawangsa berteraskan risalah Ilahi
Wednesday, May 22, 2013

Tazkirah kepada diri: Suara batin yang tulus

Apabila suara batinmu melahirkan bicara yang tulus, insya-Allah bahagia orang dan sekalian makhluk lain yang mendengarnya. Apabila suara batinmu menghamburkan bicara yang fasad, menderita dan dukacita makhluk yang mendengarnya.

Kembara Bahasa 23 Mei 2013

No comments:

Post a Comment