Selamat berkunjung ke blog Kembara Bahasa. Bahan dalam blog ini boleh dimanfaatkan asal sahaja dinyatakan sebagai sumber rujukan atau petikan. Bagaimanapun Kembara Bahasa tidak bertanggungjawab atas apa-apa jua implikasi undang-undang dan yang lain daripada penggunaan bahan dalam blog ini.~Kembara Bahasa~

Pendukung Melayu Mahawangsa berteraskan risalah Ilahi
Saturday, May 18, 2013

Perihal cinta benar dan cinta palsu terhadap bahasa - tulisan 26 tahun lalu


Diucapkan “Tahniah” kepada Kembara Bahasa Melayu Mahawangsa kerana pada 26 tahun lalu menulis,

“Kalau masih ada sikap meremehkan penguasaan bahasa yang baik, maka cinta kita itu adalah cinta yang palsu. Tidaklah ada ertinya jika berbahas tentang maruah bahasa kita sedang bahasa itu tidak pula membayangkan erti maruah itu sendiri.
………
Demikianlah, soal kecintaan terhadap bahasa sebenarnya memerlukan lebih daripada hanya laungan, semangat dan slogan. Kita tidak mengingini cinta palsu yang murah diucapkan. Yang perlu kita suburkan ialah cinta benar yang dibuktikan dengan menghayati peribadi bahasa itu sendiri. Menghayati peribadi bahasa bererti menguasai seluruh sistem bahasa, iaitu aspek sebutan, ejaan, tatabahasa, gaya bahasa, kosa kata dan makna. Hanya dengan mengenal peribadi bahasa itu secara mendalam barulah kita berhak mengatakan bahawa kita benar-benar mencintai bahasa kita itu…. ” (Lihat Awang Sariyan, “Perihal cinta benar dan cinta palsu”, Pelita Bahasa, April 1989, muka surat 22-23).

ASKAT: Betapa kental, betapa mantap, betapa bernilai, betapa mengena. Saya mahu semua pengguna bahasa Melayu dalam fb berpandukan kata-kata bernas yang santun itu apabila bergaul dengan teman-teman.

Ahmad Said (Dato'), dalam Facebook 19 Mei 2013

No comments:

Post a Comment