Selamat berkunjung ke blog Kembara Bahasa. Bahan dalam blog ini boleh dimanfaatkan asal sahaja dinyatakan sebagai sumber rujukan atau petikan. Bagaimanapun Kembara Bahasa tidak bertanggungjawab atas apa-apa jua implikasi undang-undang dan yang lain daripada penggunaan bahan dalam blog ini.~Kembara Bahasa~

Pendukung Melayu Mahawangsa berteraskan risalah Ilahi
Thursday, June 27, 2013

Inti Pati Ucapan Dasar Dialog Borneo-Kalimantan
Hamba menyampaikan ucapan dasar Dialog Borneo-Kalimantan XI di Universiti Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Labuan, 27 Jun 2013. Antara yang hamba ungkapkan:

1. Peranan bahasa dan sastera sebagai tunjang tamadun yang perlu dipadukan secara seimbang dengan aspek-aspek lain tamadun seperti ekonomi dan prasarana.

2. Tamadun Melayu besar atau Melayu mahawangsa telah membentuk tamadun penting di rantau ini sehingga dihormati oleh bangsa-bangsa dari luar.

3. Bahasa, persuratan dan budaya menjadi tonggak tamadun Melayu besar itu dan kekuatan itu wajar dipertahankan dalam zaman globalisasi kini. Karyawan ilmu dan susastera berperanan besar dalam hal ini.

4. Isu-isu semasa yang merapuhkan asas kekuatan negara, terutama kontrak sosial, yang antara lain berteraskan bahasa kebangsaan, Islam sebagai agama Persekutuan, Raja-Raja dan hak istimewa Melayu dan Bumiputera perlu diberi fokus khas oleh penulis agar seluruh warganegara faham dan mempertahankannya.

5. Kebudayaan Kebangsaan yang berteraskan kebudayaan asal rantau ini, unsu kebudayaan luar yang wajar dan sesuai serta Islam kian pudar dan sirna, dihimpit oleh hegemoni kebudayaan yang tidak menentu. Karyawan bertanggungjawab mengetengahkan isu itu melalui karya untuk membantu seluruh lapisan masyarakat menghayati dan melaksanakan Dasar Kebudayaan Kebangsaan.

6. Sastera dalam konteks pembangunan tidak wajar dilihat daripada sudut estetiknya semata-mata atau sebagai sumber hiburan belaka. Kekuatan karya sastera perlu dipadukan antara sudut kandungan dan bentuk atau persembahannya. Sastera mesti dijadikan penggerak pembinaan dan pembangunan fikiran, sikap dan tindakan positif, rasional dan dinamis bagi bangsa.

7. Sastera meskipun memang berasaskan estetik tidak dapat terlepas daripada asas ilmu. Oleh itu penulis wajib menjadikan ilmu sebagasi asas penghasilan karya agar dapat membantu terbentuknya bangsa yang berilmu, rasional, progresif dan berdaya saing. Penulis mesti menerapkan adab dalam olahan karyanya.

8. Dialog Borneo-Kalimantan diharap sapat menggerakkan agenda perpaduan, persefahaman dan peneguhan tamadun Melayu mahawangsa serantau dengan mengetepikan hal-hal kecil dan lokal yang lebih bersendikan geopolitik atau sempadan negara.

Ucapan Dasar Dialog Borneo Kalimantan Ke 11 yang disampaikan oleh Datuk Prof.Dr. Hj.Awang Sariyan, Ketua Pengarah DBP Malaysia.

No comments:

Post a Comment