Selamat berkunjung ke blog Kembara Bahasa. Bahan dalam blog ini boleh dimanfaatkan asal sahaja dinyatakan sebagai sumber rujukan atau petikan. Bagaimanapun Kembara Bahasa tidak bertanggungjawab atas apa-apa jua implikasi undang-undang dan yang lain daripada penggunaan bahan dalam blog ini.~Kembara Bahasa~

Pendukung Melayu Mahawangsa berteraskan risalah Ilahi
Friday, November 16, 2012

Inti sari kertas kerja Persidangan Antarabangsa Merajut Peradaban Melayu Asia Tenggara Beracuan Alam Melayu

Inti sari kertas kerja Kembara Bahasa Melayu Mahawangsa dalam Persidangan Antarabangsa Merajut Peradaban Melayu Asia Tenggara: Memperkuat Budaya Lokal dalam Konteks Perubahan Global, anjuran Asosiasi Dosen Ilmi-ilmu Adab (ADIA), Institut Agama Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi (16-18 November 2012).

Tajuk: Jerangkap Samar Epistemologi dalam Peradaban Timur-Barat - Keperluan Pembinaan Kerangka Falsafah Bahasa dan Pendidikan Bahasa untuk Merajut Peradaban Melayu

BAHAGIAN I

1. Peradaban Melayu yang manakah yang perlu diranjutkan? Peradaban Melayu yang dimaksudkan ialah peradaban yang diasaskan pada lunas-lunas risalah Allah atau agama Islam kerana peradaban Melayu telah dibentuk rupa dan jiwanya oleh Islam sejak lebih satu alaf atau seribu tahun lalu (al-Attas, 1969, 1972 dll).

2. Usaha meranjutkan peradaban Melayu berteraskan Islam merupakan tanggungjawab umat Melayu yang ditakdirkan Islam dan menjadi bangsa Islam kedua terbesar di dunia, selaras dengan amanahnsebagai khalifah Allah di muka bumi.

3. Usaha meranjutkan peradaban Melayu menjadi fardhu kifayah, bukan sekadar usaha untuk memenuhi psikologi dan emosi bangsa atas nama etnik.

4. Prasyarat untuk meranjut peradaban Melayu beracuan alam Melayu yang memenuhi keredhaan Allah:

- Pemerdekaan atau pembebasan peradaban Melayu daripada mana-mana tasawur atau pandangan sarwa yang bercanggah dengan lunas syariat, tidak kira daripada mana sumbernya, barat mahupun timur.

- Oleh sebab kebanyakan sumber teori ilmu dan sistem kehidupan sedunia datang dari dunia barat, maka perhatian perlu diberikan kepada percanggahan-percanggahan dan kekeliruan yang didatangkan dari dunia barat, sebahagiannya dibawa sendiri oleh anak bangsa kita yang menerima segala yang bersumberkan barat sebagai benar belaka tanpa saringan.

- Usaha menilai dan menolak mana-mana lunas yang tidak sesuai dengan syariat Islam yang menjadi teras peradaban Melayu diungkapkan oleh Prof. Syed Muhammad Naquib al-Attas sebagai "dewesternisasi", bukan kerana baratnya tetapi kerana sumbernya yang sejumlahnya
tidak serasi. Jika istilah itu tidak disenangi kerana mungkin dianggap memusuhi Barat, maka boleh sahaja kita menggunakan istilah lain seperti "dekolonialisasi ilmu dan pemikiran" atau dengan istilah yang sudah meluas diterima, iaitu "pengislaman ilmu".

- Sikap dan tindakan terus-menerus menjadi makmum kepada imam-imam (sarjana) Barat yang telah jelas salah atau bercanggah dengan pandangan sarwa Islam perlu dirobah dengan berusaha menjadi pemuka pendekatan beracuan alam Melayu. Bidang ilmu dan pendidikan dalam peradaban Melayu perlu dilonjakkan untuk diberi kesempatan memimpin pemikiran dunia, melalui penerokaan pemikiran, penialian dan perumusan pemikiran yang menayangkan pandangan sarwa peradaban Melayu.

- Yang perlu dinilai, disaring dan diberi ganti dengan acuan alam Melayu bukan yang disalahfahami oleh sesetengah orang sebagai penghasilan termasuk yang fizikal sifatnya, sehingga ada sindiran bahawa perlu ada "jambatan Islam, basikal Islam" dan yang seumpamanya. Yang kita maksudkan ialah pengislaman kerangka pemikiran, falsafah dan pandangan sarwa yang menjadi dasar pelaksanaan sistem pendidikan, pendekatan pengajaran dan pendekatan penyelidikan, agar kita tidak terperangkap oleh acuan pemikiran dan falsafah yang menyebabkan bangsa kehilangan acuan yang tepat dan benar.

- Sebagai contoh, selama kita taksub akan dikotomi antara rasionalisme dan empirisme sepervti yang diperjuangkan oleh kelompok pendukungnya dalam tradisi pemikiran dan ilmu Barat, kita akan terus terjajah oleh kerangka pemikiran yang tidak membawa penyelesaian. Dalam hal inilah diperlukan kita mengambil epistemologi Islam sebagi kerangka rujukan, kerana epistemologi Islam memadukan hasil kerja akal (yang didukung oleh golongan rasionalis) dengan hasil kerja pancaindera (yang didukung oleh golongan empirisis), sehingga tidak perlu kita membina dikotomi yang begitu ketat dan saling memusuhi. Yang lebih penting pula ialah asas epistemologi Islam yang bersandarkan sumber atau khabar yang benar, terutama bersumberkan al-Qur'an dan sunnah, ditambah pula oleh ijmak dan
ijtihad ulamak muktabar. Aspek sumber ketuhanan inilah yang amat kurang terdapat dalam kerangka falsafah dan pemikiran Barat meskipun ada sejumlah sarjana Barat yang percaya akan sumber ilahi dalam sesetengah huraian ilmu, seperti oleh golongan Skolastik.

- Antara kesan besar yang membentuk sistem kehidupan, termasuk pendidikan bangsa kita, terutama sesudah dijajah termasuklah amalan sekularisme dan dualisme. Beberapa segi sistem kehidupan bangsa kita memperlihatkan pemisahan antara dunia dan akhirat. Dualisme dengan jelas berlangsung dalam praktik kewujudan dua sistem yang terpisah atau jika berintegrasi masih jelas dualistiknya, seperti wujudnya sekolah agama dan sekolah akademik dan fakulti yang diberi nama pengajian Islam dan fakulti yang seolah-olah tidak memerlukan lunas Islam.

- Maka itu timbul keperluan (baca: kewajiban) bangsa kita "mengislamkan" bidang ilmu dan pendidikan, kerana kebaikan dan keburukan segala sistem sosial yang lain berakar daripada bidang pendidikan.

BERSAMBUNG (implikasi dan isu dalam bidang bahasa - pengislaman bahasa pada sisi pandangan sarwanya berkaitan rapat dengan usaha merajut peradaban Melayu)

Kembara Bahasa
17 November 2012/3 Muharam 1434

No comments:

Post a Comment