Selamat berkunjung ke blog Kembara Bahasa. Bahan dalam blog ini boleh dimanfaatkan asal sahaja dinyatakan sebagai sumber rujukan atau petikan. Bagaimanapun Kembara Bahasa tidak bertanggungjawab atas apa-apa jua implikasi undang-undang dan yang lain daripada penggunaan bahan dalam blog ini.~Kembara Bahasa~

Pendukung Melayu Mahawangsa berteraskan risalah Ilahi
Saturday, November 10, 2012

Mesyuarat Agung PENA ke-49Perasmian Mesyuarat Agung PENA ke-49 di Dewan Seminar Dato' Dr. Hassan Ahmad, DBP.

Antara yang hamba tekankan dalam ucapan perasmian:

1) Pentingnya persatuan bukan kerajaan menjadi penggerak pembentukan dan pemantapan dasar-dasar penting negara seperti Dasar Bahasa Kebangsaan, Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Dasar Kebudayaan Kebangsaan, kerana beberapa dasar negara memang disumbangkan pemikiran asasnya oleh persatuan bukan kerajaan. Penubuhan DBP sendiri ialah hasil Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu yang digerakkan oleh beberapa persatuan bahasa, pendidikan, media am, keagamaan, kewartawanan dan yang lain. UKM ditubuhkan pada tahun 1970 atas desakan golongan intelektual Melayu dan disokong oleh persatuan-persatuan kebangsaan. Dasar Kebudayaan Kebangsaan pada tahun 1971 ialah hasil Kongres Kebudayaan Kebangsaan yang digerakkan asalnya oleh persatuan bukan kerajaan. Salah satu kekuatan rakan-rakan Cina ialah persamaan agenda perjuangan mereka meskipun melalui pelbagai wadah yang berlainan. Di peringkat antarabangsa, persatuan Cina seberang laut amat kuat.

2) Perlunya gerakan pembentukan pelapis pejuang kebangsaan dalam kalangan anak-anak muda, khususnya melalui persatuan belia, persatuan pelajar dan persatuan penulis serta seni budaya yang dikendalikan oleh golongan muda. Pada tahun 2000-2004 DBP pernah menggerakkan Konvensyen Mahasiswa Nasional secara tahunan yang menggabungkan pelbagai persatuan mahasiswa di seluruh negara untuk bermuzakarah tentang agenda-agenda kebangsaan.

3) Perlunya penyeimbangan persuratan ilmu dan persuratan kreatif,kerana semua tamadun manusia yang besar berasaskan kekuatan dan kekayaan khazanah persuratan ilmu. PENA dapat menjadi antara penggerak agenda pengayaan khazanah ilmu dalam bahasa Melayu. DBP telah mula merancang penerbitan berpakej untuk 300 bidang ilmu yang telah sedia ada istilahnya, hasil kerja ratusan sarjana pelbagai bidang, tetapi masih kurang wacana ilmunya dalam bentuk buku, baik untuk golongan di pusat pengajian tinggi, masyarakat umum, remaja mahupun kanak-kanak. PENA dapat membantu pembentukan panel-panel penulis dalam bidang tertentu untuk menyokong usaha DBP yang menetapkan sasaran bahawa pada tahun 2020 apabila negara mencapai taraf negara maju, kekayaan khazanah persuratan ilmu dalam bahasa Melayu telah mencapai tahap yang 'lengkap'.

4) Pentingnya persatuan menjadi "penjaga gol" hal ehwal kebangsaan supaya program kerajaan tidak tersasar daripada dasar negara. Sumbangan pemikiran, teguran dan cadangan persatuan bukan kerajaan penting agar sasaran dan hala tuju pelan pembangunan negara dalam semua bidang jelas dan tidak berubah-ubah menurut keadaan semasa, apatah lagi perubahan yang merugikan dan menyimpang daripada dasar asal yang baik dan menjadi tonggak pembinaan negara.

5) Pentingnya sifat keberanian, kikhlasan dan pakatan strategik dalam menakhodai persatuan gerakan rakyat kerana persatuan mempunyai keluwesan dan ruang yang lebih bebas oleh sebab tidak terikat oleh birokarasi dan peraturan kerajaan.

6) DBP membuka ruang kerjasama dan kemudahan kepada semua persatuan untuk menggerakkan agenda bahasa dan persuratan, seperti pembentukan dana khas bantuan kewangan kepada persatuan dalam pelaksanaan kegiatan, kemudahan tempat dan yang lain. Segala kemudahan yang ada di DBP perlu diimarahkan untuk kegiatan wacana, persembahan dan yang lain.

- 11 November 2012

2 comments:

  1. Menyokong bahawa DBP membuka ruang kerjasama ... dan kemudahan kepada semua persatuan untuk menggerakkan agenda bahasa dan persuratan ... dan saya yakin aktiviti akan menjadi lebih aktif di DBP.

    Wassalam.

    ReplyDelete