Selamat berkunjung ke blog Kembara Bahasa. Bahan dalam blog ini boleh dimanfaatkan asal sahaja dinyatakan sebagai sumber rujukan atau petikan. Bagaimanapun Kembara Bahasa tidak bertanggungjawab atas apa-apa jua implikasi undang-undang dan yang lain daripada penggunaan bahan dalam blog ini.~Kembara Bahasa~

Pendukung Melayu Mahawangsa berteraskan risalah Ilahi
Thursday, November 15, 2012

Kerangka Falsafah Bahasa Melayu Berasaskan Epistemologi Islam

Insya-Allah hamba akan membentangkan kertas kerja tentang keperluan (kewajiban) membina dan melaksanakan kerangka falsafah bahasa dan pendidikan bahasa Melayu beracuan alam Melayu (bersumberkan epistemologi Islam) dalam Persidangan Antarabangsa Merajut Peradaban Melayu Asia Tenggara: Memperkuat Budaya Lokal dalam Konteks Perubahan Lokal, anjuran Institut Agama Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin, Jambi, Sumatera (17-18 November 2012).

Kembara Bahasa
2 Muharam/16 November 2012

No comments:

Post a Comment