Selamat berkunjung ke blog Kembara Bahasa. Bahan dalam blog ini boleh dimanfaatkan asal sahaja dinyatakan sebagai sumber rujukan atau petikan. Bagaimanapun Kembara Bahasa tidak bertanggungjawab atas apa-apa jua implikasi undang-undang dan yang lain daripada penggunaan bahan dalam blog ini.~Kembara Bahasa~

Pendukung Melayu Mahawangsa berteraskan risalah Ilahi
Tuesday, November 13, 2012

Kuasa pengguna bahasa

Pilihan sama ada hendak mengutamakan kata jati atau kata pinjaman ketika berbahasa banyak terletak pada pengguna bahasa sekalipun kata pinjaman, terutama istilah bidang ilmu, terdapat dalam kamus.

Seorang tokoh yang menggunakan ungkapan "sampah sarap" bagi semua kata pinjaman, ironisnya apabila mengutus surat kepada saya sangat selesa menggunakan kata asing seperti "meeting, urgent, deadline" dll. walhal tidak ada keperluan baginya menggunakan kata-kata bahasa asing itu kerana telah sedia ada padanannya dalam bahasa Melayu (mestuarat, mendesak, tarikh akhir).

Tidak ada mana-mana ahli bahasa atau badan bahasa yang menganjurkan pengguna bahasa menggunakan kata asing atau kata pinjaman, terutama kata yang telah ada padanannya salam bahasa kita sendiri. Tidak jarang bahawa sesetengah kata atau istilah ditekankan penggunaannya oleh pemimpin tertentu. Kata "bajet", misalnya, tidak pernah dianjurkan okeh DBP tetapi digunakan oleh salah seorang bekas Perdana Menteri dan kemudian istilah itu terus digunakan. Dalam liputan pembentangan belanjawan 2013, Radio 24 BERNAMA menggunakan istilag "belanjawan" dan tidak ada masyarakat yang tidak faham.

Jelas bahawa yang penting ialah pentingnya proses pembudayaan bahasa digerakkan dengan berkesan melalui pendidikan dan media am. Semangat dan perasaan sahaja tidak cukup, kerana orang yang berapi-api memusuhi penggunaan kata pinjaman itu sendiri dalam bahasanya banyak menggunakan kata pinjaman, malah kata asing juga. Adakah sesiapa atau pihak di luar dirinya yang mengarahkannya berbuat demikian?

Sementara itu, sikap menolak seratus peratus kata pinjama bukanlah sikap yang betul, kerana semua bahasa besar di dunia memerlukan sumbangan sejumlah kata atau istilah daripada tamadun bangsa lain. Bahasa Inggeris sendiri meminjam lebih 60 peratus kata dan istilah daripada bahasa lain (Latin, Perancis, Jerman, Arab, dan malah daripada bahasa Melayu juga). Keperluan meminjam kata dan istilah daripada bahasa asing itu tentulah perlu melalui kaedah tertentu yang berkaitan dengan penyesuaiannya dengan sistem bahasa sendiri, seperti bentuk, ejaan dan sebutannya. Demikianlah yang ditetapkan dalam Pedoman Umum Pembentukan Istilah Bahasa Melayu yang disepakati oleh Majlis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia (MABBIM).

Kembara Bahasa
14 November 2012

No comments:

Post a Comment