Selamat berkunjung ke blog Kembara Bahasa. Bahan dalam blog ini boleh dimanfaatkan asal sahaja dinyatakan sebagai sumber rujukan atau petikan. Bagaimanapun Kembara Bahasa tidak bertanggungjawab atas apa-apa jua implikasi undang-undang dan yang lain daripada penggunaan bahan dalam blog ini.~Kembara Bahasa~

Pendukung Melayu Mahawangsa berteraskan risalah Ilahi
Monday, November 11, 2013

Makna Peribahasa "Ikut Resmi Padi Makin Tunduk Makin Menjadi"


Kembara Bahasa Melayu Mahawangsa

Tentang peribahasa "Ikut resmi padi, makin tunduk makin berisi", teringat hamba akan tafsiran Tan Sri Prof. Syed Muhammad Naquib Al-Attas dalam tazkirah di rumahnya pada tahun 1970-an, iaitu maksud tunduk bukan tunduk kepada kezaliman dan kebatilan, tetapi tunduk kepada keadilan dan kebenaran. Dalam realiti kehidupan, memang lebih banyak orang yang tampak sopan tertunduk-tunduk tetapi tunduk kepada yang tidak adil dan tidak benar.

11 November 2013

No comments:

Post a Comment