Selamat berkunjung ke blog Kembara Bahasa. Bahan dalam blog ini boleh dimanfaatkan asal sahaja dinyatakan sebagai sumber rujukan atau petikan. Bagaimanapun Kembara Bahasa tidak bertanggungjawab atas apa-apa jua implikasi undang-undang dan yang lain daripada penggunaan bahan dalam blog ini.~Kembara Bahasa~

Pendukung Melayu Mahawangsa berteraskan risalah Ilahi
Friday, April 30, 2010

Kajian Islam di China: Sistem dan Perkembangan Pendidikan


30 April 2010 (Khamis) - Sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Ustaz Yunus dan Ustaz Ismail (pensyarah Institut Islam China) dalam pertemuan pada 8 April lalu, pertemuan dengan Naib Presiden Persatuan Islam China, Ustaz Aidil Haji Karim (namanya dalam bahasa Uyghur Adilijiang Ajikelimu) telah dapat diadakan pada 15 April 2010 di pejabat persatuan di Niu Jie.

Beliau disertai olehProf. Essa Gao Zhanfu, Naib Presiden Institut Islam China dan Haji Imad al-Din Abd Allah Sakfy Wenjian, Naib Setiausaha Agung Persatuan Islam China dan En. Hakim, pegawai perhubungan awam Persatuan. Saya, seperti sebelumnya disertai oleh anakanda Johan yang menjadi jurubahasa dan anakanda Fayyadh yang merakamkan foto sepanjang sesi pertemuan. Supaya maklumat perkembangan sistem pendidikan Islam di China dapat diikuti dengan jelas, saya paparkan hasil pertemuan tersebut dalam bentuk wawancara.

Soal: Lebih dahulu saya mohon ustaz menjelaskan sesuatu tentang Persatuan Islam China yang amat rapat hubungannya dengan perkembangan pendidikan Islam di negara China.

Jawab: Persatuan Islam China ditubuhkan pada tahun 1953 dan merupakan persatuan induk yang menaungi persatuan-persatuan Islam di provinsi-provinsi yang mempunyai penduduk Islam. Ada sejumlah 420 buah persatuan Islam di seluruh negara.

Soal: Bagaimana dengan aspek pendanaan pengurusan dan kegiatan Perstuan?

Jawab: Ada beberapa sumber dana yang memungkinkan Persatuan bergerak aktif, iaitu orang Islam secara perseorangan, syarikat yang dimiliki oleh orang Islam, bantuan daripada pemerintah, dan juga bantuan pihak di luar negara, seperti Bank Pembangunan Islam (IDB) di Jeddah. Pejabat disediakan oleh pemerintah dan 1 juta yuan diberikan oleh pemerintah khusus untuk pembesaran Pusat Islam China.

Soal: Apakah antara kegiatan Persatuan yang utama?

Jawab: Persatuan mempunyai Jawatankuasa Agama Islam yang seakan-akan Persatuan Ulama untuk menyediakan bahan rujukan keagamaan. Setakat ini Persatuan telah menghasilkan buku agama, tafsir al-Qur'an, terjemahan hadith, koleksi khutbah Jumaat. Tentang terjemahan hadith, telah terbit 6 buah buku yang antaranya meliputi hadith Bukhari dan Muslim. Selain itu, Persatuan bertanggungjawab menghasilkan dan menerbitkan buku agama untuk digunakan di institut-institut Islam di seluruh negara. Penyebaran Islam melalui teknologi moden dijalankan juga melalui penubuhan laman-laman web yang kini telah melebihi 100 jumlahnya. Untuk urusan haji, Persatuan memiliki Tabung Haji yang mengurus penghantaran kira-kira 13,000 jemaah dari 5 buah bandar utama, iaitu Beijing, Kunming, Lanjhou, Ningxia dan Urumqi. Seperti di Malaysia, Persatuan menganjurkan Musabaqah Al-Qur'an di peringkat kebangsaan yang melibatkan kesemua 56 provinsi di negara ini.

Soal: Khusus tentang sistem pendidikan umat Islam di negara ini, dapatkah ustaz berikan penjelasan?

Jawab: Anak-anak orang Islam mengikuti pengajian kebangsaan seperti anak kaum-kaum lain, iaitu 6 tahun di peringkat sekolah rendah dan 6 tahun di peringkat sekolah menengah. Untuk pendidikan agama, pengajian diadakan di madarasah yang kebanyakannya diselenggarakan oleh masjid. [Catatan: Kunjungan saya ke Sanya, Hainan menunjukkan adanya beberapa buah sekolah agama yang beroperasi di luar selenggaraan masjid, seakan-akan sekolah agama di Malaysia.]Kursus intensif diadakan semasa cuti sekolah. Pengajian agama kepada orang dewasa diadakan di masjid. [Catatan: Menjadi amalan di semua masjid di China bahawa ceramah agama hampir satu jam diadakan sebelum khutbah Jumaat dan amalan ini dapat menjadi wadah peningkatan ilmu tentang agama kepada khalayak yang lebih besar jumlahnya.]

Soal: Tentang Institut Islam China, mohon ustaz jelaskan peranannya dalam sistem pendidikan di China, khususnya untuk umat Islam.

Jawab: Ada dua jenis institut Islam. Yang pertama ialah Institut Islam China, yang terbuka kepada semua pelajar Islam dari seluruh negara. Yang kedua ialah institut Islam di ibu kota provinsi-provinsi yang mempunyai penduduk Islam yang agak besar jumlahnya. Terdapat 10 buah institut Islam di seluruh negara yang menawarkan kursus 5 tahun, termasuk Institut Islam Beijing yang menampung pelajar dari kota Beijing.

Institut Islam China yang secara langsung di bawah Persatuan Islam China ditubuhkan pada tahun 1955. Di institut ini program akademiknya berlangsung selama 4 tahun. Institut ini, sebagaimana institut di provinsi-provinsi mengeluarkan sejumlah besar Imam (dalam bahasa Mandarin disebut A Hong), guru dan pengurus syarikat serta pemimpin persatuan Islam.

Daripada segi pengambilan pelajar, syarat pertama ialah Islam, telah lulus peringkat menengah sekolah kebangsaan dan lulus dalam peperiksaan kemasukan (yang diadakan di pusat-pusat peperiksaan di provinsi-provinsi).

Soal: Bagaimana pula aspek kurikulumnya?

Jawab: Secara kasarnya, 70% kurikulum di Insitut Islam China tertumpu pada kuliah ilmu agama, seperti pengajian Al-Qur'an, Hadith, Tauhid, Fiqah, Sirah dan Bahasa Arab. Sejumlah 30% pula berkaitan dengan kuliah kenegaraan, undang-undang, bahasa Inggeris, bahasa Mandarin dan sejarah Islam dalam zaman Dinasti-dinasti China.

Soal: Adakah Institut Islam China mempunyai rangkaian kerjasama ilmiah dengan universiti Islam di luar negara?

Jawab: Institut Islam China mempunyai rangkaian kerjasama dengan Universiti Al-Azhar di Mesir. Lulusan yang cemerlang dari Insitut diberi peluang melanjutan pengajian di universiti tersebut. Ada juga yang dihantar ke Libya, Pakistan dan Malaysia. Persatuan mendanai pengajian kebanyakan pelajar lanjutan itu. Ada harapan bahawa lulusan Institut akan diberi biasiswa oleh Yayasan Al-Bukhary untuk melanjutkan pengajian di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.

Soal: Dalam kunjungan saya ke kompleks Insitut pada minggu lalu, tampaknya usaha pembesaran sedang giat dilakukan. Apakah perancangan untuk meningkatkan peranan Institut?

Jawab: Setakat ini Insitut Islam China menampung 100 orang pelajar dan kami merancang meningkatkan jumah pelajar menjadi 500 orang. Sekarang kompleks Institut sedang diperbesar selama 2 tahun dan pelajar menumpang di Institut Islam Beijing untuk sementara waktu. Dengan siapnya prasarana yang baru, insya-Allah akan dimulakan program peringkat sarjana. Perkembangan yang penting juga ialah bahawa akan ada pengambilan pelajar wanita kerana selama ini Institut hanya menerima pelajar lelaki. Tenaga pengajar pun akan ditingkatkan jumlahnya.

Wawancara dan perbincangan saya dengan Ustaz Adil Haji Karim, Prof. Essa Gao dan Zhanfu dan Haji Imad al-Din Abd Allah kemudian berkisar di sekitar usaha untuk memenuhi keperluan umat Islam di seluruh negara yang berjumlah 23 juta orang (bayangkan hampir menyamai jumlah penduduk Malaysia!), dengan suku juta daripadanya terdapat di Beijing. Di seluruh negara terdapat lebih 40, 000 buah masjid dan lebih 50,000 orang imam. Mudah-mudahan Islam terpelihara dan berkembang subur di tanah besar China.

No comments:

Post a Comment