Selamat berkunjung ke blog Kembara Bahasa. Bahan dalam blog ini boleh dimanfaatkan asal sahaja dinyatakan sebagai sumber rujukan atau petikan. Bagaimanapun Kembara Bahasa tidak bertanggungjawab atas apa-apa jua implikasi undang-undang dan yang lain daripada penggunaan bahan dalam blog ini.~Kembara Bahasa~

Pendukung Melayu Mahawangsa berteraskan risalah Ilahi
Saturday, June 16, 2012

Pelibatan semua golongan diperlukan dalam perjuangan bahasa


Perjuangan bahasa dan persuratan Melayu pada zaman kebangkitan semangat untuk menuntut kemerdekaan disertai oleh semua golongan - bahasawan, sasterawan, wartawan, agamawan, budayawan dan yang lain. Kian lama pelibatan pelbagai golongan kian kurang, kecuali mereka yang kental semangat juangnya tanpa mengira bidang. Mudah-mudahan keadaan sedemikian dapat diwujudkan semula kerana bahasa ialah milik semua golongan.

17 Jun 2012

No comments:

Post a Comment