Selamat berkunjung ke blog Kembara Bahasa. Bahan dalam blog ini boleh dimanfaatkan asal sahaja dinyatakan sebagai sumber rujukan atau petikan. Bagaimanapun Kembara Bahasa tidak bertanggungjawab atas apa-apa jua implikasi undang-undang dan yang lain daripada penggunaan bahan dalam blog ini.~Kembara Bahasa~

Pendukung Melayu Mahawangsa berteraskan risalah Ilahi
Saturday, December 21, 2013

Puisi "Bukit Pengukir Sejarah"

Bukit Pengukir Sejarah

Dua buah bukit mengukir sejarah.
Jabal Thur menjadi saksi Nabi s.a.w utusan Allah
dimusuhi oleh pengingkar risalah Allah.
Jabal Nur menjadi saksi
penerimaan wahyu pertama oleh Nabi s.a.w
daripada Allah melalui malaikat Jibril a.s.
Peristiwa Jabal Thur menjadi ingatan
kepada pejuang kebenaran
peri pentingnya bersedia untuk menghadapi ujian.
Peristiwa Jabal Nur menjadi ingatan kepada semua
bahawa tiada sama sekali sesuatu yang terpisah daripada Allah atau agama.
Pertimbangan aqli tidak bebas daripada ketentuan naqli.

21 Disember 2013

No comments:

Post a Comment