Selamat berkunjung ke blog Kembara Bahasa. Bahan dalam blog ini boleh dimanfaatkan asal sahaja dinyatakan sebagai sumber rujukan atau petikan. Bagaimanapun Kembara Bahasa tidak bertanggungjawab atas apa-apa jua implikasi undang-undang dan yang lain daripada penggunaan bahan dalam blog ini.~Kembara Bahasa~

Pendukung Melayu Mahawangsa berteraskan risalah Ilahi
Thursday, March 3, 2011

Buku "Asas Falsafah dan Pemikiran Melayu berteraskan Islam"


Kandungan:

Pengenalan
Bab 1: Sejarah dan Konsep Dasar
Bab 2: Inti Sari Falsafah Barat
Bab 3: Inti Sari Falsafah Islam
Bab 4: Implikasi Falsafah terhadap Ilmu dan Pendidikan
Bab 5: Falsafah Pendidikan Islam
Bab 6: Falsafah Bahasa dan Pendidikan Bahasa dalam Rangka Pengislaman Ilmu
Bab 7: Logika
Bab 8: Falsafah dan Logika Melayu dalam Karya Persuratan
Bab 9: Rumusan: Islam Penganjak Paksi Tamadun Melayu

Penerbit: IKDAS dan ABIM
Harga: RM 15.00
Maklumat perhubungan: Editor (Bam Alhaj: bam.alhaj@gmail.com)
No. telefon penerbit: 03-22841975
Dapat dibeli di Kedai Buku Nufair, Jalan Pahang Barat, ABIM dan kedai buku lain.

No comments:

Post a Comment