Selamat berkunjung ke blog Kembara Bahasa. Bahan dalam blog ini boleh dimanfaatkan asal sahaja dinyatakan sebagai sumber rujukan atau petikan. Bagaimanapun Kembara Bahasa tidak bertanggungjawab atas apa-apa jua implikasi undang-undang dan yang lain daripada penggunaan bahan dalam blog ini.~Kembara Bahasa~

Pendukung Melayu Mahawangsa berteraskan risalah Ilahi
Monday, March 26, 2012

Inti sari tazkirah ilmu editor kepada Persatuan Editor Malaysia

Inti Sari Tazkirah Ilmu Editor kepada Persatuan Editor Malaysia

Bersempena dengan Mesyuarat Agung Tahunan pada 27 Mac 2012 di Auditorium Fakulti Sastera dan Sains Sosial


Peranan Editor dalam Pembinaan Negara
(oleh Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka)

1. Pembinaan negara - apa dan mengapa?

- Pembinaan negara berkaitan dengan proses perancangan membina negara yang baru lepas daripada belenggu penjajahan.

- Pembinaan negara dirancang secara bersepadu dan menyeluruh (holistik): luaran dan dalaman, unsur tampak dan tak tampak (ekonomi, prasarana, pemerintahan, pendidikan, bahasa, kebudayaan, hubungan luar, undang-undang dan kehakiman.

- Asas pembinaan negara: jati diri, citra dan acuan sendiri.

- Dasar-dasar negara yang terbentuk: antaranya dasar perkongsian kuasa, Dasar Ekonomi Baru, Dasar Pendidikan Kebangsaan, Dasar Bahasa Kebangsaan, Dasar Kebudayaan Kebangsaan, dasar luar bebas dan berkecuali, penerapan nilai-nilai Islam.

2. Peranan editor dan editorial

- Pengilmuan rakyat semua lapisan; menuntut perancangan penerbitan bercetak dan elektronik bahan ilmu dan maklumat ilmiah, umum dan terperingkat (merentas semua ciri demografi - tahap pendidikan, usia, taraf sosioekonomi, jantina, lokasi, etnik dll.)

- Pengisian dan peneguhan wasilah pengilmuan dan celik maklumat rakyat, iaitu bahasa kebangsaan, atas dasar pendemokrasian pendidikan, pemenuhan fitrah (al-Hujurat ayat 13, al-Rum ayat 21, Ibrahim ayat 4) dan agenda pembinaan tamadun negara berasaskan acuan, jati diri dan citra sendiri. (Dasar Bahasa Kebangsaan dan Dasar Pendidikan Kebangsaan).

- Pengisian dan peneguhan sahsiah rakyat dalam aspek akliah atau budi, sistem nilai, falsafah dan pandangan sarwa, patriotisme serta amalan budaya luhur melalui penerbitan bahan ilmu dan maklumat yang membentuk etos bangsa dan negara. (Dasar Kebudayaan Kebangsaan).

- Pengayaan dan penyeimbangan khazanah persuratan negara, antara persuratan kreatif dengan persuratan ilmu.

- Pembudayaan dan pemasyarakatan ragam bahasa formal dan ragam bahasa tinggi untuk mengangkat taraf tamadun bangsa dan negara.

3. Beberapa isu yang berkaitan dan memerlukan tindak lanjut/pelan tindakan

- Pemahaman dan penghayatan falsafah pembinaan negara dan dasar-dasar negara.

- Iltizam dan penerapan falsafah pembinaan negara dan dasar-dasar negara dalam perancangan penerbitan (perbukuan, persuratkhabaran, penyiaran)

- Dasar editorial, kebebasan bersuara, etika kewartawanan/penerbitan, pertanggungjawaban.

- Perubahan sistem nilai, pandangan sarwa dan sosiobudaya (seperti liberalisme, hedonisme, budaya popular, korupsi ilmu, materialisme

- Komersialisme lawan idealisme

4. Akhir bicara

- Perlunya diwujudkan garis panduan dasar dan etika dalam penerbitan bercetak dan elektronik yang lebih menyeluruh, bersepadu dan berkesan untuk dikuatkuasakan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Media Malaysia, Majlis Kemajuan Buku Kebangsaan, Perbadanan Kota Buku, Kementerian Pendidikan, Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan dan badan-badan lain.

- Perlunya ada kewibawaan pada Persatuan Editor Malaysia, persatuan kewartawanan dan persatuan penulis sebagai badan pemantau profesionalisme para editor dan penulis seperti halnya dengan Persatuan Perubatan Malaysia, Persatuan Akauntan Malaysia, Majlis Peguam Malaysia dan sebagainya.

~Kembara Bahasa~
27 Mac 2012/4 Jamadilawal 1433

1 comment:

  1. Alhamdulilah, membaca kandungan blog ini dapat menambahkan ilmu untuk dijadikan panduan merealisasikan Jelajah Buku 101Inspirasi Pembaca khasnya Wacana Seni Pencinta Buku sempena Hari Buku dan Hak Cipta Sedunia 23 April 2012 di Kolej Islam Darul Ridzuan dan Persisiran Sayong, Kuala Kangsar.

    ReplyDelete