Selamat berkunjung ke blog Kembara Bahasa. Bahan dalam blog ini boleh dimanfaatkan asal sahaja dinyatakan sebagai sumber rujukan atau petikan. Bagaimanapun Kembara Bahasa tidak bertanggungjawab atas apa-apa jua implikasi undang-undang dan yang lain daripada penggunaan bahan dalam blog ini.~Kembara Bahasa~

Pendukung Melayu Mahawangsa berteraskan risalah Ilahi
Monday, April 9, 2012

Dialog Nasional Pendidikan Negara: Aspek Kemahiran Bahasa untuk Kecemerlangan Pendidikan Negara


Tiga ribu orang peserta Dialog Nasional Pendidikan Negara anjuran Kementerian Pendidikan di UKM hari ini diagihkan ke dalam 9 kelompok, dengan setiap kelompok puratanya terdiri daripada 300 orang. Hamba masuk ke kelompok 5 tentang kecekapan berbahasa untuk kecemerlangan pendidikan. Antara yang sempat hamba kemukakan termasuklah:

1. Perlunya dirumuskan falsafah pendidikan bahasa yang menjadi asas, baik untuk bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi dan bahasa penghantar utama mahupun untuk bahasa-bahasa asing. Dalam tesis doktor falsafah dan beberapa bush buku serta makalah saya, falsafah pendidikan bahasa telah saya ungkapkan dan pemerinciannya dapat dilakukan oleh panel yang dilantik oleh KPM.

2. Aspek kemahiran berbahasa dalam konteks kecemerlangan pendidikan negara hendaklah diasaskan pada Dasar Pendidikan Kebangsaan sebagaimana yang ditunjang oleh Akta Pendidikan (yang mutakhir ialah Akta Pendidikan 1996), yang menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar utama pendidikan, dengan bahasa-bahasa asing sebagai nilai tambah yang memang perlu ditingkatka, tetapi tidak sampai mengambi alih peranan bahasa Melayu.

3. Semangat dan ketetapan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan mesti dijelmakan dalam pelaksanaannya. Yang berkaitan secara langsung dengan aspek bahasa ialah kesepaduan antara bahasa dengan ilmu, yang digerakkan melalui program Bahasa Melayu Merentas Kurikulum (BMMK), seiring dengan Nilai Murni Merentas Kurikulum dan Kemahiran Berfikir Merentas Kurikulum. Sejak kira-kira satu dekad lalu tidak ketara pelaksanaan BMMK dan aspek-aspek merentas yang lain. Yang masih kekal mungkin hanya "merentas desa".

- Kembara Bahasa Melayu Mahawangsa, 9 April 2012

No comments:

Post a Comment