Selamat berkunjung ke blog Kembara Bahasa. Bahan dalam blog ini boleh dimanfaatkan asal sahaja dinyatakan sebagai sumber rujukan atau petikan. Bagaimanapun Kembara Bahasa tidak bertanggungjawab atas apa-apa jua implikasi undang-undang dan yang lain daripada penggunaan bahan dalam blog ini.~Kembara Bahasa~

Pendukung Melayu Mahawangsa berteraskan risalah Ilahi
Monday, April 30, 2012

Menilai semula takrif karya bermutu oleh Coleridge


Daripada laman Buku Wajah Kembara Bahasa Melayu Mahawangsa:


Kata Coleridge, kata-kata yang terbaik dalam susunan yang terbaik menjadi asas karya sastera, khususnya puisi yang baik. Takrif yang diberikan oleh Coleidge itu diterima dengan meluas oleh kebanyakan ahli stilistik atau gaya bahasa. Dapat kita tambah nilai karya sastera yang tinggi dengan ciri "Kata- kata yang terbaik bentuk dan maksudnya dalam susunan yang terbaik menurut adab berbahasa."

Sekadar kata terbaik dan susunan terbaik menurut Coleridge pada hemat saya baru memenuhi aspek binaan atau bentuk karya dan belum terpenuhi tuntutan menyalut karya dengan nilai adab melalui penggunaan kata dan susunan yang memancarkan kebaikan, kebenaran, keadilan dan nilai murni yang lain. Adab berbahasa pada hemat saya menjadi asas pemilihan kata dan susunan yang baik agar karya yang terhasil dapat menjadi alat amar maaruf nahi munkar dan terelak daripada perbuatan menimbulkan fitnah.

Terdapat beberapa banyak karya sastera yang tinggi tahap estetiknya kerana diksi atai pilihan kata yang baik dan kata- kata itu disusun pula dengan kemas dan rapi, tetapi kandungannya tidak mendukung mesej kebaikan tetapi sebaliknya berisi fitnah dan perkara mungkar. Maka itu takrif karya bermutu yang dikemukakan oleh Coleridge itu perlu dinilai semula, dengan menambahkan ciri kandungan kata-kata terbaik dalam susunan terbaik itu dengan nilai baik, seperti kebenaran, keadilan danyang lain. Pegangan bahawa sastera bersifat bebas nilai perlu ditolak kerana tidak ada sesuatu yang boleh bebas nilai, apatah lagi karya sastera merupakan wasilah pembentukan adab.

- Kembara Bahasa -
1 Mei 2012/9 Jamadilakhir 1433


No comments:

Post a Comment