Selamat berkunjung ke blog Kembara Bahasa. Bahan dalam blog ini boleh dimanfaatkan asal sahaja dinyatakan sebagai sumber rujukan atau petikan. Bagaimanapun Kembara Bahasa tidak bertanggungjawab atas apa-apa jua implikasi undang-undang dan yang lain daripada penggunaan bahan dalam blog ini.~Kembara Bahasa~

Pendukung Melayu Mahawangsa berteraskan risalah Ilahi
Thursday, January 3, 2013

Pusat Kecemerlangan Persuratan Melayu Antarabangsa


Pada pagi ini, 3 Januari 2013 YAB Ketua Menteri Melaka melancarkan Pusat Kecemerlangan Persuratan Melayu Antarabangsa di Bangunan Yayasan Melaka, usaha sama kerajaan Melaka dan DBP.

Pusat itu akan menghimpunkan sebanyak mungkin manuskrip dan dokumen sejarah berkaitan dengan segala aspek tamadun Melayu dalam bentuk asli dan salinan, terutama yang dibawa keluar dari alam Melayu dan tersimpan di pelbagai institusi luar seperti di Belanda, United Kingdom, Perancis dan tempat lain.

Yang lebih penting ialah bahawa pusat itu akan mengundang sebanyak mungkin sarjana setempat, serantau dan antarabangsa untuk melakukan kajian dan analisis manuskrip dan dokumen yang terkumpul tentang sejarah, agama, falsafah, pemikiran, bahasa, susastera, kebudayaan, perubatan, undang-undang, ketatanegaraan, persenjataan, seni bina dan aspek-aspek lain tamadun Melayu, untuk kemudian diterbitkan sebgagai khazanah persuratan ilmu tamadun Melayu.

Kembara Bahasa
3 Januari 2012/20 Safar 1434

No comments:

Post a Comment