Selamat berkunjung ke blog Kembara Bahasa. Bahan dalam blog ini boleh dimanfaatkan asal sahaja dinyatakan sebagai sumber rujukan atau petikan. Bagaimanapun Kembara Bahasa tidak bertanggungjawab atas apa-apa jua implikasi undang-undang dan yang lain daripada penggunaan bahan dalam blog ini.~Kembara Bahasa~

Pendukung Melayu Mahawangsa berteraskan risalah Ilahi
Monday, January 7, 2013

Raja-Raja Melayu Penaung Tonggak Negara


2 Januari 2013

DBP mempersembahkan beberapa terbitan DBP kepada KDYMM Pemangku Raja Perak dalam majlis mengadap menjunjung kasih atas perkenan baginda untuk DBP menyiarkan titah syarahan baginda dalam majalah Dewan Masyarakat keluaran Januari 2013.

Alhamdulillah baginda amat prihatin akan perpaduan umat Islam dan tonggak negara yang berasaskan kontrak sosial, iaitu Islam sebagai agama Persekutuan, Raja-Raja Melayu, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan hak bangsa Melayu dan Bumiputera.

Daulat Tuanku!
~Kembara Bahasa~
2 Januari 2013

No comments:

Post a Comment