Selamat berkunjung ke blog Kembara Bahasa. Bahan dalam blog ini boleh dimanfaatkan asal sahaja dinyatakan sebagai sumber rujukan atau petikan. Bagaimanapun Kembara Bahasa tidak bertanggungjawab atas apa-apa jua implikasi undang-undang dan yang lain daripada penggunaan bahan dalam blog ini.~Kembara Bahasa~

Pendukung Melayu Mahawangsa berteraskan risalah Ilahi
Tuesday, January 15, 2013

Siapa yang berhak menggunakan kalimah "Allah"?

Beberapa orang meminta hamba menyatakan sikap tentang isu kalimah Allah. Secara ringkas, kalimah itu merujuk kepada Tuhan yang esa, yang tiada sekutu bagi-Nya. Maka sesiapa yang beriman sedemikian berhak menggunakannya.

Kembara Bahasa
16 Januari 2013/4 Jamadil Awal 1434

No comments:

Post a Comment