Selamat berkunjung ke blog Kembara Bahasa. Bahan dalam blog ini boleh dimanfaatkan asal sahaja dinyatakan sebagai sumber rujukan atau petikan. Bagaimanapun Kembara Bahasa tidak bertanggungjawab atas apa-apa jua implikasi undang-undang dan yang lain daripada penggunaan bahan dalam blog ini.~Kembara Bahasa~

Pendukung Melayu Mahawangsa berteraskan risalah Ilahi
Sunday, April 17, 2011

Buku "Tertib Mengarang: Asas Retorik untuk Pelajar dan Pendidik"


Tertib Mengarang: Asas Retorik untuk Pelajar dan Pendidik

Penerbit: Dewan Bahasa dan Pustaka
(cetakan pertama 2004, cetakan keempat 2009)
Harga: RM 11.00

Kandungan:

Bab 1 - Tertib dalam Karang-mengarang: Apa dan Mengapa?

Bab 2 - Mengapa Anda Menulis?

Bab 3 - Kenal Pasti Pembaca Sasaran Tulisan Anda

Bab 4 - Mengenal Pelbagai Bentuk Karangan

Bab 5 - Binaan Karangan Deskriptif yang Jitu

Bab 6 - Ayat yang Berkesan

Bab 7 - Ayat yang Padu

Bab 8 - Penegasan sebagai Ciri Ayat yang Berkesan

Bab 9 - Ciri Kepelbagaian dalam Ayat yang Berkesan

Bab 10 - Pentingnya Kesejajaran dalam Ayat yang Berkesan

Bab 11 - Penalaran dan Logika dalam Ayat yang Berkesan

Bab 12 - Pentingnya Rangka Karangan

Bab 13 - Analisis dan Ulasan Rangka Karangan

Bab 14 - Merangka Karangan dalam Bentuk Peta Minda

Bab 15 - Daripada Rangka Menjadi Karangan

Bab 16 - Pendahuluan Karangan: Contoh dan Ulasan

Bab 17 - Membina Perenggan yang Berstruktur

Bab 18 - Jenis-jenis Perenggan dan Kaedah Membinanya

Bab 19 - Syarat-syarat Perenggan yang Utuh

Bab 20 - Menilai Karangan Sendiri

Bab 21 - Kesilapan Umum Bahasa dalam Penulisan

Bibliografi

Indeks

[Buku Tertib Mengarang: Asas Retorik untuk Pelajar dan Pendidik ini dihasilkan khusus untuk membantu para pelajar dan pendidik menghasilkan tulisan atau karangan yang bermutu. Pengarang menegaskan bahawa syarat asas penghasilan tulisan yang bermutu ialah kepatuhan kepada kaedah mengarang yang tertib yang terbahagi kepada tiga tahap. Tahap pertama ialah tahap persiapan atau prapenulisan; yang kedua ialah tahap penulisan sebenar, sementara yang ketiga ialah tahap penyemakan atau pascapenulisan. Penulis yang berdisiplin tidak harus mengabaikan proses mengarang secara tertib. - Petikan keterangan di kulit belakang buku]

No comments:

Post a Comment