Selamat berkunjung ke blog Kembara Bahasa. Bahan dalam blog ini boleh dimanfaatkan asal sahaja dinyatakan sebagai sumber rujukan atau petikan. Bagaimanapun Kembara Bahasa tidak bertanggungjawab atas apa-apa jua implikasi undang-undang dan yang lain daripada penggunaan bahan dalam blog ini.~Kembara Bahasa~

Pendukung Melayu Mahawangsa berteraskan risalah Ilahi
Saturday, April 23, 2011

Buku "Tuntunan Bahasa"


Buku Tuntunan Bahasa

Pengarang: Awang Sariyan
Penerbit: Pearson Malaysia Sdn. Bhd

Kata tuntunan bererti 'bimbingan' atau 'pimpinan'. Oleh itu, tuntunan bahasa bererti 'bimbingan bahasa'.

Kandungan buku ini terbahagi kepada dua bahagian, iaitu "Bahagian Cerita di Balik Kata" dan "Bahagian Sendi Bahasa". Bahagian pertama yang terdiri daripada 88 makalah mengupas penggunaan kata-kata yang sering bermasalah dalam penggunaannya.

Bahagian kedua pula membincangkan sejumlah 31 aspek yang berkaitan dengan tatabahasa.

Bahagian Satu: Cerita di Balik Kata

1. "Bena" dan "Bina"
2. "Cocok" dan "Cucuk"
3. "Colek" dan "Culik"
4. "Dokong" dan "Dukung"
5. "Endah" dan "Indah"
6. "Golong" dan "Gulung"
7. "Kendaraan" dan "Keindaraan"
8. "Lancong" dan "Lancung"
9. "Lengkung" dan "Lingkung"
10. "Pojok" dan "Pujuk"
11. "Rasmi" dan "Resmi"
12. "Seloroh" dan "Seluruh"
13. "Sosok" dan "Susuk"
14. "Tafsir" dan "Taksir"
15. "Tekad" dan "Tekat"
16. "Telor" dan "Telur"
17. "Tembok" dan "Tembuk"
18. "Tempoh" dan "Tempuh"
19. "Ubah", "Robah" dan "Rubah"
20. "Apa" dan "Siapa"
21. "Ababila" dan "Bila"
22. "Adakah" dan "Apakah"
23. "Ahli" dan "Anggota"
24. "Boleh" dan "Dapat"
25. "Jemput" dan "Undang"
26. "Satu" dan "Suatu"
27. "Setengah" dan "Setengah-setengah"
28. "Undang" dan "Undang-undang"
29. Yang "Cendekia" itu "Cendekiawan"
30. "Mesti" dan "Pasti"
31. "Fakta" dan "Faktor"
32. Perihal "Babit" dan "Libat"
33. Antara "Fanatik" dengan "Pejuang"
34. Masalah "Cik" dan "Puan"
35. "Kesal" dan "Sesal"
36. "Tentang" dan "Mengenai"
37. "Penghawa dingin" atau "Pendingin Hawa"?
38. "Mencolok mata" atau "Menjolok mata"?
39. Tentang "Sarapan Pagi" dan "Sarapan Malam"
40. "Kata-kata Aluan" atau Kata "Alu-aluan"?
41. "Kesan" dan "Akibat"
42. "Mengambil Perhatian" atau "Memberikan Perhatian"?
43. Antara "Hendak" dengan "Mahu"
44. Yang "Hebat" dan yang "Dahshat"
45. "Beradu Tidur" dan "Beradu Kuat"
46. "Dia kata" atau "Kata dia"
47. Perihal Kata "Fungsi"
48. "Banyak" bukan hanya untuk benda dan haiwan
49. Perihal Kata "Memperincikan"
50. Tentang Kata "Tuan"
51. Tentang "Manakala"
52. Perihal Kata "Hadir"
53. Perihal Kata "Maha"
54. "Pohon Maaf" di Bukit Cerakah
55. Perihal Kata "Panggil"
56. Perihal Kata "Gagal"
57. Perihal Kata "Manfaat"
58. Tiada Salahnya "Mengandung"
59. Perihal Kata "Malu"
60. Mengapa "Pemelajaran"?
61. Perihal Kata "Pesona" dan "Peduli"
62. Masalah "Selak", "Semak" dan "Sepak"
63. "Peninju" dan "Petinju"; "Penunjuk" dan "Petunjuk"
64. "Perhatian" dan "Pemerhatian"
65. "Pedalaman" dan "Pendalaman"
66. "Pendapat" dan "Pendapatan"
67. "Penempatan" dan "Petempatan"
68. "Perdamaian" dan "Kedamaian; "Percintaan" dan "Kecintaan"
69. "Mengisi" dan "Mengisikan"
70. "Memperisteri" dan "Memperisterikan"; "Mempersuami" dan "Mempersuamikan"
71. "Beri", "Memberi" dan "Memberikan"
72. "Menghadiahkan" dan "Menghadiahi"
73. "Memperhatikan" atau "Memerhatikan"?
74. "Mengenepikan" atau "Mengetepikan"; "Mengengahkan" atau "Mengetengahkan"?
75. "Memperbesar" atau "Memperbesarkan"?
76. "Menemui", "Menemukan" dan "Mempertemukan"
77. "Dapat", "Mendapat", "Mendapati" dan "Mendapatkan"
78. "Menyintai" atau "Mencintai"?
79. Perlukah "Berlari" untuk "Lari"?
80. "Memberitahu" dan "Memberitahukan"
81. Siapa yang "Meragui" dan Siapa yang "Meragukan"?
82. "Minat" dan "Berminat"
83. "Memasuki" dan "Memasukkan"; ""Memenuhi" dan "Memenuhkan"
84. Pesakit "Dikejar" atau "Dikejarkan" ke Hospital?
85. Mengapa Rahmat "Dicucuri"?
86. "Bahaya", "Berbahaya" dan "Merbahaya"
87. "Menjatuhkan" dan "Menjatuhi"
88. "Mencontoh" dan "Mencontohi"; "Meneladan" dan "Meneladani"

Bahagian Dua: Sendi Bahasa

1. Apakah Bahasa Baku?
2. Bilakah Bahasa Baku Perlu Digunakan?
3. Mari Bertutur dalam Sebutan Baku
4. Sebutan Baku: Elakkan Kelainan Bunyi
5. Mengapa Kita Meminjam Kata Asing?
6. Bahasa yang Mempengaruhi Bahasa Kita
7. Cemarkah Bahasa Disebabkan Kata Asing?
8. Pengaruh Bahasa Asing yang Buruk
9. Jangan Inggeriskan Ayat Melayu
10. Sekelumit Lagi Soal Susunan Kata
11. Adakah "a" dan "an" dalam Bahasa Melayu?
12. Di Mana, Yang Mana dan Dari Mana
13. Masalah Penggunaan Kata Bilangan
14. Penjodoh Bilangan: Gambaran Pemikiran Masyarakat
15. Penjodoh Bilangan Menunjukkan Bentuk dan Ukuran
16. Hati-hati Memilih Penjodoh Bilangan
17. Pelbagai Bentuk Kata Ganti Diri
18. Kata Panggilan Hormat
19. Gunakan Kata Ganti Diri dengan Tepat
20. Masalah Penggunaan "Ianya"
21. Kata Sendi: Sering Diabaikan dan Disalahgunakan
22. Gunakan Kata Sendi yang Tepat
23. Mengenal Bentuk Kata Kerja
24. Kata Kerja Aktif dan Kata Kerja Pasif
25. Kata Kerja yang Melampau dan yang Tidak Melampau
26. Kata Kerja dengan Dua Objek
27. Kata Kerja Berpelengkap sebagai Unsur Gaya Bahasa
28. Gunakan Kata Adjektif yang Tepat
29. Kata Adjektif dalam Pembinaan Frasa dan Ayat
30. Kata Adjektif Berpelengkap dan Simpulan Bahasa
31. Kata Adjektif yang Diperluas

No comments:

Post a Comment